9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Demping van de Binnenrotte

Rotterdam, 12 september 2012

uit: De Maastunnel, 2e jaargang, juli 1939, No. 9

 

Te ’s Gravenhage is gisteren aanbesteed: het dempen van de Binnenrotte alhier en het maken van funderingswerken en afwateringswerken alhier. Minste inschrijvers waren de heeren Engel en van Krevele n te Rotterdam, voor FL. 454.900,-

uit:
Leeuwarder Courant
6 februari 1870

uit: Sporen onder de stad, 1993

 

Bij de uitgraving van den bodem der Binnenrotte te Rotterdam, ten behoeve der werken voor den Staatsspoorweg, is gevonden een goed geconserveerd gebleven wervel van een walvisch, die thans tot wetenschappelijk onderzoek in handen is gesteld van den heer van Bemmelen, directeur der Rotterdamse Diergaarde.

uit:
Algemeen Handelsblad
31 mei 1871