9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

Uitbreidingsplan voor den polder Oud-Mathenesse

Rotterdam, 2 april 2012

De polder Oud-Mathenesse is het onder de gemeenten Rotterdam en Schiedam gelegen gebied tusschen den Schiedamseweg (waaronder te verstaan het gedeelte tusschen het Marconiplein en Schiedam), de Spaanschebocht, de spoorlijn Schiedam-Rotterdam en de Oostgrens van de bebouwde kom van Schiedam

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
15 juli 1933
blz 15