9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Oude Diergaardeterrein

Rotterdam, 4 november 2011

Naar wij vernemen is het oude Diergaardeterrein verkocht. Er zijn in de afgeloopen weken onderhandelingen gevoerd tusschen de eigenaren van het tegenwoordige diergaardeterrein en de Bank voor Onroerende Zaken te Amsterdam, die nu tot een resultaat hebben geleid.

Deze bamk heeft een deel van het terrein aangekocht – het omvat een oppervlakte van 4,5 H.A. – om daar een groot complex flatwoningen en winkels te laten bouwen. Architect zal zijn de heer J. Wils, die reeds meer groote werken heeft uitgevoerd. Ook zal waarschijnlijk op deze plaats een zeer groot modern hotel worden opgetrokken.

Over eenige jaren zal het stadsbeeld zoo grondig veranderd zijn dat zelfs Rotterdammers die zich niet goed op de hoogte houden van de beraamde bouwplannen, vreemd zullen zijn in hun eigen stad. Hier zal immmers een geheel nieuwe stadswijk ontstaan, waar o.m. het nieuwe station Delftsche Poort zal verrijzen. Daarom is het goed gezien op deze plaats een nieuw hotel te doen bouwen. Wanneer we ons niet vergissen zal het dit stadsbeeld zijn, dat met Blijdorp de meeste veranderingen zal ondergaan. En veranderingen wil zeggen verbetering.

Automatisch zal het centrum dat thans wordt gevormd door het stationsplein, worden verplaatst naar het diergaardeterrein. Daarom wordt allereerst gezorgd dat de toegangswegen het verkeer aankunnen. De Diergaardelaan zal worden doorgetrokken en zoo een verbinding vormen met het Westen, dat weer in het middelpunt komt te staan als tunnel-toegangsweg. Eveneens zal de Stadionsweg worden doorgetrokken. Op het diergaardeterrein zullen worden aangelegd parkcomplexen en wegen, hier zal komen het nieuwe stationsplein, het nieuwe Delftsche Poort en een nieuw spoorwegpostkantoor.

De gemeente heeft indertijd voor dit terrein een bebouwingsplan ontworpen, dat bestond uit een aaneengesloten bebouwing met winkelpanden en flatwoningen aan de Oostzijde van den weg, die in het verlengde van den Westersingel komt, terwijlaan de Westzijde daarvan een open bebouwing is ontworpen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
woensdag 31 mei 1939
blz 6

(De afbeelding hierboven betreft niet het definitieve voorstel. Het station D.P. is namelijk nog niet getekend in de as van de Westersingel red.)