9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Heulbrug wordt gesloopt

Rotterdam, 8 januari 2013

Nu de Schie is gedemt, zijn de bruggen, welke eens goede diensten deden hinderlijke obstakels voor het verkeer geworden. De Teylingerbrug is reeds grootendeels verdwenen, waar eens het trouwe pontje tegenover de Zomerhofstraat voer is al een bruikbaar pad gekomen en nu zal de oudste plaats van overgang verdwijnen.

Vandaag is een aanvang gemaakt met de slooping van de Heulbrug.

In de ‘Beschrijving der Stad Rotterdam’ van Gerard Spaan, in 1738 gedrukt bij Philipus Losel, boekverkooper op de Hoogstraat, lezen wij het volgende:

“Althans (1605) wierd ook gemaakt de steene brugge over de Schie – tusschen Beukels- en Blommersdijk – genaamd de Hooge Heul, eertijds een houte brug; dog hoewel deselve nu gemaakt en geheit was – heeft ze evenwel haar stand niet gehouden – met planken belegt – en verstraat is. Ze wierd met ijzere leuningen voorzien in het jaar 1611.”

Sinds jaar en dag lag er een forsche steenen brug, welke men nu aan het sloopen is. De balustraden zijn reeds voor een gedeelten verdwenen.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
16 april 1941

Heulbrug ca. 1907

Heulbrug ca. 1917