9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Een nieuwe verkeersregeling voor den Coolsingel

Rotterdam, 13 februari 2013

Een belangrijke vereenvoudiging, die tevens een verbetering is van het rijverkeer over den Coolsingel zal binnenkort worden ingevoerd. Nu op het oogenblik vindt de auto-bestuurder op zijn weg van het Hofplein naar het Calandplein of vica-versa telkens verkeersagenten, die hem tot stoppen verplichten en op dit korte traject enorme tijd- en tempoverlies veroorzaken. Dit dan gepaard gaande met een zeer ongeregeld en onoverzichtelijk verkeer op den rijweg, dat mede aan de overstekende voetgangers veel last veroorzaakt.

Dit gaat nu veranderen door de invoering van een blokverkeer dat telkens heel den weg van het Hofplein tot aan de ‘Bijenkorf’ vrijmaakt gedurende drie minuten, en dat dan alles stopt om het dwarsverkeer gedurende één minuut gelegenheid tot passeren te geven.

Ter wille van dit systeem zullen op de punten op bijgaande kaartje aangegeven, lantaarns worden geplaatst met afwisselend groen en rood licht. Het eerste als de weg over den Coolsingel vrij is, het tweede als het kruisverkeer aan de beurt is. In dat geval worden de lampen tegenover de zijdstraten groen, doch zoolang in de zijstraten moet worden gestopt blijven deze lampen het roode sein geven.

Van de zijstraten uit kan men onder alle omstandigheden in de file op den Coolsingel gaan en deze op dezelfde wijs weer in een der volgende zijstraten verlaten zoo lang het hoofdverkeer over den Coolsingel doorgaat. Anders voegt de uit een zijstraat komende auto-bestuurder zich bij het tijdelijk stilstaande blok, na tot de volgende roode lantaarn te zijn doorgereden.

Het is een uiterst eenvoudig systeem, waar van de verkeerscommissie zeer veel succes verwacht, terwijl het tegenlijk een belangrijk besparing aan verkeerspolitie meebrengt, zoodat als de proef op den Coolsingel slaagt, door heel de stad de veel eenvoudiger verkeersregeling met voor ieder duidelijke, wijl eenvoudige lamp signalen zal worden doorgevoerd. In het buitenland geschiedt dit reeds lang tot ieders tevredenheid, hier echter wordt door overmaat van verkeerszorg menig misverstand geschapen, en, naast de automobilisten, zijn daarvan ook de voetgangers dupe, die bij het thans vigeerend systeem maar zelden snel genoeg begrijpen wat het autoverkeer eigenlijk doet.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
31 maart 1934