9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

De spoorwegoverbrugging bij het Stadion

Rotterdam, 18 januari 2013

De overbrugging van het spoorwegemplacement Feijenoord vordert. ‘Werkspoor’ heeft spoed achter het werk gezet en eenige tijd reeds is men bezig met het opstellen der beide brugbogen, die een vrije overspanning van 70 meter hebben.

Het transport van de duizenden kilo’s wegende liggers was aanvankelijk een puzzle, die echter goed is opgelost. Eén van die liggers ziet men boven de gedeeltelijke gelegde overbrugging uitsteken; de stukken worden gemonteerd zonder dat het spoorverkeer er noemenswaardigen hinder van ondervindt.

De foto geeft een overzicht van het kolossale bouwwerk, zooals het totnutoe gevorderd is, en een indruk hoe het worden zal. Rechts van de overbrugging is een stuk van de trambaan voor het Feijenoord-Stadion te zien. De overbrugging, die, zooals men ziet, zeer breed is, wordt bijna 300 meter lang.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
22 april 1938


Er zit gang in den bouw van het viaduct bij het Feijenoord-Stadion, dat een belangrijke schakel zal vormen in het verkeer tusschen Maastunnel en Rotterdam-Zuid. Thans is men begonnen met het plaatsen van de bogen op de hooge ijzeren pijlers. Op den achtergrond ziet men het Feijenoord-Stadion

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad 
 15 juli 1938

De tunnel brengt allerlei nieuwe groote werken mee, zooals de overbrugging van het spoorwegemplacement achter het Stadion, een werk, dat geruimen tijd in beslag nam, en een snelle verbinding brengt met de nieuwe verkeerswegen naar het Zuiden. De foto geeft een overzicht van de vrijwel voltooide viaduct

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad

15 oktober 1938