9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

De omlegging van de Rotterdamsche Schie

Rotterdam, 24 april 2013

Een kijkje op de verandering, welke de Rotterdamsche Schie thans heeft ondergaan tusschen Blijdorp en Bergpolder. Aan de overzijde van de Schie de huizen van Blijdorp. Geheel links de noodbrug, welke de verbinding tusschen Bergpolder en Blijdorp vormt. het met een X geteekende water is het gedeelte van de Schie (richting Overschie) dat wordt gedempt, terwijl het water rechts op den voorgrond de doorgraving van de Scherpendrechtschekade is, tevens het begin van de Noorderhaven, welke via het in aanleg zijnde Noorderkanaal weer verderop de verbinding met de Schie tot stand moet brengen.

De demping van het hierboven gemerkte Schiegedeelte zal het mogelijk maken om den straataanleg van Blijdorp door te trekken in verdere aansluiting op het Noordelijkste deel van den Bergpolder, waardoor weer bouwgrond beschikbaar komt.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
13 september 1933