9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Burgemeester Meineszplein

Rotterdam, 5 november 2011

Het nog open terrein aan het Vening Meineszplein, in het uitbreidingsplan bestemd voor een openbaar gebouw, later aangewezen voor plantsoenaanleg, wordt nu toch bebouwd, Woensdag a.s. kan men ten Timmerhuize een bod er op doen.

Maar het gemeentebestuur zal geen bebouwing zonder meer toelaten: ’t heeft kans gezien het stuk grond te verdeelen in zes kavelingen, zulks nadat aan den kant van de Tidemanstraat een strook is gereserveerd voor een plantsoen, waarin een der bekende leelijke huisjes van het G.E.B. staat, en dat verder dienen moet om het uitzicht vrij te laten op den toren van de Gereformeerde kerk daar te plaatse

Door deze besnoeiing is de vorm van het terrein achteruitgegaan en het heeft blijkbaar heel wat passen en meten gekost om een zoo voordeeling mogelijk bebouwingsplan in elkaar te zetten, want geen der verkregen perceelen heeft voldoende diepte , een deel ervan kan zelfs niet dieper dan 5 a 6 meter worden bebouwd, alleen op den hoek van de Van Oosterzeestraat zijn percelen, die 12 M, diep mogen worden bebouwd.

Drie winkels mogen er alleen komen op den andere hoek van het Burgemeester Meineszplein, waar een miniiatuurgalerijtje in den geest van het Plan C is voorgeschreven, en aan de Burgemeester Meineszstraat en de Van Oosterzeestraat. Tegen over de Van Cittersstraat moet een rij voor tuintjes gespaard blijven.

De zes perceelen die B. en W. te koop aanbieden, hebben tezamen een oppervlakte van ruim 1.800 vierk. M. Het binnenterrein is door het geknutsel met de perseelen allerongunstigst uitgevallen, eenigszins behoorlijke aan de achterzijde is maar voor enkele der hier te bouwen woningen te verkrijgen. Voor het zoo gunstige gelegen terrein, dat zich b.v. voor flatbouw zoo goed zou leenen, is het jammer dat het straks kleine huizen wordt volgeprutst, al is het niet onmogelijk, dat de gemeentelijke schatkist daardoor enkele duizenden guldens meer zal ontvangen, want de verwachting is, dat er flinke prijzen voor de perceelen zullen worden geboden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
dinsdag 7 september 1926
tweede blad