9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Bouwplan Statenkwartier

Rotterdam, 3 november 2011

Wij ontvingen een bouwplan “Statenkwartier” der N.V. Maatschapij Debeto te Rotterdam voor het terrein, even over de grens van Rotterdam gelegen tusschen den Kleiweg, Straatweg, Johan de Wittlaan en de Plassen, groot ca. 70.000 c.A., waarvan ca. 46.000 beschikbare bouwgrond voor verkoop wordt aangeboden. Daarop zal een villa-park verrijzen met meest open bebouwing, n.l. heerenhuizen met voor- en achtertuin en aan den Plas eenige geheel vrijstaande villa’s. In het midden van dit Statenkwartier komt een plein, het Statenplein, omgeven door drie wanden gesloten bebouwingen, en aan den vierden wand een R.K. kerk met pastorie en daarachter gelegen scholen, die naar de plannen van den Rotterdamsche architect H. de Vries zullen worden uitgevoerd.

(De ontwerper van het stratenplan is Co Brandes te Wassenaar. Co Brandes was samen met Jan Wils één van de belangrijkste architecten van de Nieuwe Haagse School. Deze stijl bestond grofweg tussen de jaren twintig en vijftig van de twintigste eeuw, met een hoogtepunt rond 1930 red.)

uit:
Nieuwe Rotterdamsche Courant
11 september 1929
ochtendblad C, 2