9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Zoektocht naar ‘De Zaaier’

Rotterdam, 31 mei 2012

Kort na de bevrijding in 1945 werden er, om de door de nazi’s afgevoerde en vermoorde clubleden en supporters van Feyenoord te herdenken, vele dubbeltjes en kwartjes ingezameld. Van de opbrengst liet men een monumentaal kunstwerk maken. Het gigantische beeld, genaamd ‘De Zaaier’, heeft vervolgens maar een korte periode onder het ereterras van Stadion Feijenoord op de voormalige eretribune (thans Olympiatribune) gestaan. Het beeld was helaas geen lang leven beschoren. Op een dag was dit op een mysterieuze wijze verdwenen. Een overijverige gemeenteambtenaar constateerde dat voor de plaatsing geen vergunning was aangevraagd en liet het monument verwijderen en overbrengen naar een onbekend depot. Tot op de dag van vandaag is, ondanks zijn grootte van 2.80 meter, onbekend waar het beeld ‘De Zaaier’ is gebleven.

Door de viering van 75 jaar Stadion Feijenoord op 27 maart van dit jaar, kwam het beeld ‘De Zaaier’ onder de aandacht van het bestuur van Vereeniging De Feijenoorder. Mede doordat de Vereeniging in haar statuten heeft staan “het verwerven van goederen met een historische waarde voor Feyenoord, de Sportclub Feyenoord en de supporters van Feyenoord” is het bestuur van mening dat een zoektocht moet worden gestart.

Naar wij hopen is er meer bekend over de gang van zaken omtrent het beeld. Volgens kenners is het wellicht vernietigd. Met uw medewerking hopen we het onopgeloste mysterie te kunnen ontrafelen. En in onze stoutste dromen hopen we het beeld zelfs terug te vinden!

Beschikt u over (beeld)materiaal en/of informatie? Weet u meer over het beeld of de beeldhouwer? Laat dan niet na contact met ons op te nemen via het contactformulier.

bron:
De Feijenoorder.nl
30 mei 2012