9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Paulus

Rotterdam, 6 juni 2012

Het Paulusbeeld aan de zuidvleugel (Blaakzijde) van de St. Dominicuskerk bevestigd, is 2 meter hoog en is verdeeld in drie grote partijen: n.l. de romp en de beide armen. Het kleine hoofd en de geheven handen zijn meer gedetailleerd weergegeven. en vallen pas op wanneer men het beeld nader beschouwt.

In 1956 werd dit beeld aangeboden ter versiering van de nieuwe St. Pauluskerk in Den Haag, maar het werd afgekeurd aangezien de liturgische commissie van het bisdom Haarlem vreesde dat het beeld eerder verwondering dan bewondering zou wekken. De Eerwaarde Heer G.W. Lampe, bouwpastoor van de St. Dominicuskerk heeft sterk geijverd voor de aanvaarding van dit Paulusbeeld voor zijn nieuwe kerk. Op 11 december 1959 mochten hij en de beeldhouwer J. Vlasblom, dan ook de voldoening smaken dat het aan het kerkgebouw werd bevestigd.

uit: Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam
uitgave: Gemeentelijke Archiefdienst
jaar: 1972
auteur: L G.W.J. Nieuwenhuis – Verveen
foto: H. M. Vrijmoet