9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

Een Juliana vaas

Rotterdam, 21 augustus 2012

De zeer fraaie monumentale bloemenvaas, die ontworpen werd door den beeldhouwer S. Miedema en die thans geplaatst is in het Park-Honingen, dank zij de zorgen eener uit de Julianafeesten voortgekomen commissie.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
2 mei 1910