9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Het Bombardement

Rotterdam, 14 mei 2012

Dinsdag 14 mei werd aan de Nederlandse commandant van Rotterdam een schriftelijk ultimatum overhandigd. Hij diende de stad over te geven, wilden er niet talloze slachtoffers onder de burgerbevolking vallen. Het ultimatum was niet ondertekend en vermeldde evenmin van wie het afkomstig was. In overleg met het opperbevel ging een Nederlandse kapitein naar de Duitse commandant. Om 13.20 uur werd toen een nieuw, thans ondertekend ultimatum over-handigd, dat binnen 3 uur, dus vóór 16.20 beantwoord moest zijn. Onmiddelijk vertrok de Nederlander onder begeleiding van 2 Duitsers. Vrijwel terstond werd een naderend Duits vliegtuigeskader waargenomen.

Een der Duitse generaals, die als onderhandelaar was opgetreden, liet om 8 minuten voor half 2 rode lichtkogels afschieten. Om 5 voor half 2 liet ook een der Duitse officieren, die de Nederlander begeleidden, nog een rode seinpatroon afschieten. Niet veel later werden desondanks de eerste bommen op Rotterdam geworpen. Een Duitse officier deelde diezelfde middag nog mee, dat “der Herr Generalleutnant Schmidt” het bombardement zeer betreurde. Later werd van Duitse zijde te kennen gegeven, dat de lichtkogels afgevuurd waren om het bombardement uit te stellen..

Hoe dan ook: het hart van Rotterdam was vernield en het Nederlandse leger capituleerde, omdat de Duitsers dreigde ook andere steden even genadeloos te bombarderen..