9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

‘stedenbouw’ Category

 1. Het nieuwe veilingsgebouw aan den Persoonsdam

  Rotterdam, 8 december 2012

  Tegen den tijd, dat de veilingen van groenten en andere tuinbouw-producten weer op zijn drukst worden, moet op den Persoonsdam het nieuwe veilingsgebouw gereed zijn, dat men daar is beginnen te bouwen voor de Coörperatieve Tuinbouw Veiling ‘De Zuid-Hollandsche Eilanden’. De architect A. I. Van […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Breken aan den Schiedamsche singel

  Rotterdam, 19 november 2012

  De pamdem gelegen vlak naast de Bijenkorf aan den Schiedamsche singel, vallen thans onder sloopershanden. Zooals bekend, zal de N.V. Exploitatie-maatschappij “Necho” hier een moderne bebouwing van acht verdiepingen vestigen, waarbij de begane grond wordt bestemd voor winkels en op de étages flatwoningen zullen worden […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Het nieuwe zwembad te Charlois

  Rotterdam, 15 november 2012

  Gisteren is definitief besloten vandaag met den bouw van het nieuwe zwembad op den Linker Maasoever te beginnen. Het bestuur van de “Vereeniging Zwembad Charlois” is met de obligatieleening geslaagd en, naar ons werd medegedeeld, is het zeker, dat de zweminrichting in de z.g. “tramput” […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Een monumentale fontein voor ‘Het Westen’

  Rotterdam, 7 november 2012

  In den loop dezer week hebben we verslag gegeven van de opening eener tentoonstelling van ontwerpen voor een monumentale fontein, ingekomen als antwoord op een prijsvraag door de vereeniging “Het Westen” uitgeschreven. Zooals we reeds meldden, heeft de jury geen eerste prijs toegekend, doch als […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Straataanleg aan den Oost-Blommerdijkschenweg

  Rotterdam, 3 november 2012

  Binnen niet al te langen tijd zal een geheel nieuwe wijk verrijzen op de plaats, waar tot voor korte tijd de Bergweg-wandelaars genoten van een beperkt akker-gezicht en een aardige villa (die van den heer Wijlacker). De ondernemende firma Zaayer & Kurpershoek heeft, gedeeltelijk in […] Lees de rest van dit artikel…


 6. De verkleining van de Oude Plantage

  Rotterdam, 30 oktober 2012

  Men is thans begonnen met het rooien van dat gedeelten der Oude Plantage, dat is afgestaan aan een tweetal sportvereenigingen voor het maken van een clubhuis enz. In den Raad is tegen dat voorstel geopponeerd, op grond van de onwenschelijkheid om dit toch al niet […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Nieuw uitbreidingsplan Zuid

  Rotterdam, 24 oktober 2012

  Op bijgaande teekening is in beekd gebracht het nieuwe uitbreidingsplan voor den Linker Maasoever, zooals Burg. en Weth. ter vaststelling aan den Gemeenteraad hebben aangeboden. Gelijk in het Nieuwsblad van Zaterdag is medegedeeld, moet dit het uitbreidingsplan van 1927 vervangen, omdat een vereenvoudiging en beperking […] Lees de rest van dit artikel…


 8. De Wilgenplas bij Rotterdam

  Rotterdam, 6 oktober 2012

  Het is juist vijf-en-twintig jaar geleden dat de Rotterdamsche forensen, die liever in Den Haag woonden, dan in het toen nog heelemaal geen woonstadallures aan den dag leggende Rotterdam, hun eigen electrische treinverbinding kregen in den eersten electrische spoorweg, dien we in Nederland te zien […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Demping van de Binnenrotte

  Rotterdam, 12 september 2012

  uit: De Maastunnel, 2e jaargang, juli 1939, No. 9   Te ’s Gravenhage is gisteren aanbesteed: het dempen van de Binnenrotte alhier en het maken van funderingswerken en afwateringswerken alhier. Minste inschrijvers waren de heeren Engel en van Krevele n te Rotterdam, voor FL. 454.900,- […] Lees de rest van dit artikel…


 10. De sportvelden bij het Nenijto-terrein

  Rotterdam, 25 augustus 2012

  De aanleg van sportvelden met wegen en afrastering in Blijdorp bij het voormalig Nenijto-terrein, uitgevoerd door jonge werkloozen, is thans gereed gekomen. Binnenkort zullen de fraaie velden, waarvan men hier een gedeelte in vogelvlucht ziet, officieel in gebruik worden genomen. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 27 februari […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Uitbreidingsplan Schiebroek

  Rotterdam, 15 augustus 2012

  Onze kaart geeft een afbeelding van het nieuwe uitbreidingsplan voor Schiebroek, het welk aanmerkelijk afwijkt van het in 1923 vastgesteld plan, omdat door de Provincie en door Rotterdam communale en intercommunale verbindingen zijn geprojecteerd, welke de gemeente Schiebroek doorsnijden. De belangrijkste wijziging vormt de weg, […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Puin in den Kralingscheplas

  Rotterdam, 12 juli 2012

  Dag-in, dag-uit tijden honderden wagens puin via de korte kade naar den Plaszoom en storten daar hun last langs den weg in den Plas. Met al het puin uit de stad zou heel de Plas kunnen worden gedempt. Doch dit is de bedoeling niet. Men […] Lees de rest van dit artikel…


 13. De nieuwe Witte de Withstraat

  Rotterdam, 28 juni 2012

  Vandaag is de vernieuwde Witte de Withstraat voor het verkeer opengesteld. Slokop verkeer heeft alle mooie boomen, die het wandelen door deze straat vroeger tot een genoegen maakten, opgevreten en daarbij ook nog een flink stuk van beide trottoirs afgeknabbeld. Nu is de “Witte de […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Doorbraak van de Meent

  Rotterdam, 8 april 2012

  uitgave: ansichtkaart Rembrandt Amsterdam nr. 40 KLM Foto 15977


 15. Uitbreidingsplan voor den polder Oud-Mathenesse

  Rotterdam, 2 april 2012

  De polder Oud-Mathenesse is het onder de gemeenten Rotterdam en Schiedam gelegen gebied tusschen den Schiedamseweg (waaronder te verstaan het gedeelte tusschen het Marconiplein en Schiedam), de Spaanschebocht, de spoorlijn Schiedam-Rotterdam en de Oostgrens van de bebouwde kom van Schiedam uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 15 juli […] Lees de rest van dit artikel…


 16. De tunnel bij den Beukelsdijk

  Rotterdam, 5 februari 2012

  > ca. 1918 > ca. 1948 Dezer dagen is het precies een kwart eeuw geleden dat besloten werd tot den bouw van een tunnel onder de spoorbaan aan den Beukelsdijk. Een discussie in het Nieuwsblad had tot dit besluit den stoot gegeven, en er stonden […] Lees de rest van dit artikel…


 17. Uitbreidingsplan Blijdorp (Witteveen)

  Rotterdam, 16 januari 2012

  De teekening die het belangrijkste uitbreidingsplan aan de noordwestzijde van onze stad in beeld brengt, geeft een goed overzicht van de nieuwe hoofdverbindingen, waarom het plan zich groepeert. Zooals men gemakkelijk kan zien, valt het in noodzaak binnen de omlijsting van het verbindingskanaal tusschen de […] Lees de rest van dit artikel…


 18. Het uitbreidingsplan voor Noordwestelijk en Noordelijk Rotterdam

  Rotterdam, 14 januari 2012

  (niet uitgevoerd red.) Onlangs is verschenen het voorstel van B. en W. tot het vaststellen van het uitbreidingsplan voor de terreinen in het Noordwesten en het Noorden der stad tot aan de Ceintuurbaan. Thans is ook verzonden de kaart, welke het voorstel toelicht en hierneven […] Lees de rest van dit artikel…


 19. Uitbeidingsplan Beukelsdijk

  Rotterdam, 4 januari 2012

  Men heeft hier voor zich het plan voor den stadsaanleg op de terreinen benoorden en bezuiden den Beukelsdijk, waarover uitvoerige bijzonderheden zijn medegedeeld in ons ochtendblad van Zondag. Een korte toelichting moge hier nog volgen. Zooals men ziet sluit het plan zich aan bij den […] Lees de rest van dit artikel…


 20. Uitbreidingsplan Nieuw-Mathenesse

  Rotterdam, 31 december 2011

  Na de behandeling van de plannen van stadsuitbreiding, die in de loop van dit en het vorige jaar heeft plaats gehad, blijft, aan den westkant der stad nog over de vaststelling van het stratenplan op het gedeelte aan de westzijde van de Delfshavensche Schie, dat […] Lees de rest van dit artikel…