9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

‘stedenbouw’ Category

 1. De Passage te Rotterdam

  Rotterdam, 26 juni 2017

  Na al de slechte tijdingen in het laatste halfjaar uit deze stad, die de meening rechtvaardigden, dat dit jaar ons ongeluksjaar was, is het dubbel aangenaam mede te kunnen deelen hoe hier een werk werd voltooid dat, zonder eenige officeele drijfkracht, stad en land tot […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Bebouwinsgplan te Overschie

  Rotterdam, 20 juni 2017

  Een situatieteekening van het bebouwingsplan te Overschie tusschen Rotterdamsche Rijweg en Delfshavensche Schie. Geheel links de ontworpen verbindingsweg tusschen Schiedam en Hillegersberg. Geheel rechts aansluitend de dorpskom. De gestippelde vakken stellen de voor genomen nieuwe bebouwing voor. Een teekening van de huisjes, zooals men langs […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Nieuwe R.K. kerk in Blijdorp

  Rotterdam, 26 december 2016

  Binnenkort zal worden begonnen met den bouw van een nieuwe R.K. kerk in Blijdorp, de nieuwe woonwijk van Rotterdam. Reeds eerder verrezen er een Gereformeerde en een Hervormde kerk in deze omgeving, voor de Katholieken bood de destijds nog door Pastoor Perquin z.g. gestichte kerk […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de Prins Hendriklaan

  Rotterdam, 22 december 2016

  De R.-K. Kerk aan de Prins Hendriklaan (Noordereiland), waarvoor gisteren de eerste-steenlegging plaats had, zal worden toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het terrein voor den bouw der Kerk – zoo ontleenen wij aan De Maasbode – beslaat ongeveer een oppervlakte van 1.000 M2 […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Breitnerstraat verbreed tot 35 meter

  Rotterdam, 20 november 2016

  De Breitnerstraat is niet het gelukkigste onderdeel geweest van het uitbreidingsplan ‘Dijkzigt’. Maar nu er koopers zijn gevonden voor de laatste perceelen bouwgrond die aan deze straat nog te koop waren, heeft men ineens van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het midden van deze […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Het Minervahuis aan de Meent

  Rotterdam, 22 juni 2016

  Minervahuis I Onlangs gaf het Nieuwsblad reeds een beschrijving van het kantoren- winkels- en woningencomplex, dat de bouwkundige, de heer P.J. Lemmens, alhier, volgens de plannen van den architect J.P.L. Hendriks gaat bouwen voor de N.V. Ned. Verzekerings Mij ‘St. Willebrordus’ te Utrecht. Dit groote […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Het nieuwe hart van Rotterdam

  Rotterdam, 3 augustus 2015

  Het stadsbeeld van de Maasstad heeft de laatste jaren een groote verandering ondergaan, maar het ziet er naar uit, dat al deze wijzigingen in het niet zullen vallen bij de waarlijk ‘revolutionnaire’ vernieuwing die zich binnenkort in het hart van de stad, op het oude […] Lees de rest van dit artikel…


 8. De metamorphose van polder tot stads- en parkwijk

  Rotterdam, 1 augustus 2015

  Op deze bladzijde ziet men het nieuwe plan voor den aanleg van het Land van Hoboken in beeld gebracht. De toelichting van Burgemeester en Wethouders is reeds opgenomen geweest in ons ochtendblad van Zaterdag. Enkele bijzonderheden ter verduidelijking mogen hier noh volgen, om den lezer […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Onthulling van het Calandmonument

  Rotterdam, 31 juli 2015

  Zoo is dan vandaag het Calandmonument onthuld en daarmee hersteld het onrecht dat “terwijl voor Stieltjes in de Rottestad een monument verrees, Caland er niet wordt gehuldigd”. En dat dit onrecht is goedgemaakt jegens Pieter Caland, den schepper van den Waterweg van Rotterdam naar zee, […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Hofpleinbouw bijna geheel vastgesteld

  Rotterdam, 21 juli 2015

  De bebouwing van het nieuwe Hofplein is nu vrijwel geheel vastgesteld. De grote kantoorblokken, die dit plein aan alle zijden zullen omringen zijn nu, op één na, uitgegeven aan verschillende beleggers en maatschappijen. De plannen ervoor worden uitgewerkt. Verwerkelijking van den bouw is een kwestie […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Molen De Noord

  Rotterdam, 27 januari 2014

  De Molen op het Oostplein, in 1577 door de pannebakker Cornelis Janszoon gebouwd. De Molen bleef staan Dichte rook vervulde de lucht. Te midden van dien damp hoorde ik een regelmatige suizend geluid. Neen, het kwam niet van de plaats waar de Mariniers-kazerne gestaan had. […] Lees de rest van dit artikel…


 12. De Bergwegbrug over het Noorderkanaal

  Rotterdam, 9 januari 2014

  Een overzichtsfoto van het interessante werk aan de Bergwegbrug, één der onderdelen van het Noorderkanaal-project, dat eerlang een verbinding tusschen Schie en Rotte zal vormen. Op den achtergrond de Ceintuurbaan en de tunnel, welke toegang tot Hillegersberg geeft. uit: Rotterdamsch Dagblad 24 oktober 1935 De […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Puin in den Schiedamschesingel

  Rotterdam, 26 mei 2013

  De puinauto’s hebben thans ook den weg gevonden naar den Schiedamschesingel, waar zij hun lading in het water storten en er zich reeds dammen beginnen te vormen. Hoever men met de demping zal gaan? Vanmorgen is men bovendien begonnen met het storten van puin in […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Afbraak voor een nieuwe Beurs

  Rotterdam, 10 mei 2013

  Overzicht van de afbraakwerkzaamheden voor den bouw van een nieuwe Beurs te Rotterdam. Links zijn de woonhuizen reeds verdwenen; thans is men bezig met de afbraak van het oude electriciteitsgebouw (rechts). Daarnaast, rechts de Academie van Bouwkunsten, welke ook zal moeten verdwijnen. uit: Limburgse koerier […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Het nieuwe aspect van het Oostplein

  Rotterdam, 28 april 2013

  Op aandringen van de vereeniging “Het Oosten” heeft de aanleg van het plantsoen op het Oostplein een ingrijpende verandering ondergaan. Onze foto geeft een indruk hoe het er thans uitziet, terwijl zij tevens een mooi overzicht geeft van het Oostplein met het tegenwoordige cirkelverkeer van […] Lees de rest van dit artikel…


 16. De omlegging van de Rotterdamsche Schie

  Rotterdam, 24 april 2013

  Een kijkje op de verandering, welke de Rotterdamsche Schie thans heeft ondergaan tusschen Blijdorp en Bergpolder. Aan de overzijde van de Schie de huizen van Blijdorp. Geheel links de noodbrug, welke de verbinding tusschen Bergpolder en Blijdorp vormt. het met een X geteekende water is […] Lees de rest van dit artikel…


 17. Een nieuwe verkeersregeling voor den Coolsingel

  Rotterdam, 13 februari 2013

  Een belangrijke vereenvoudiging, die tevens een verbetering is van het rijverkeer over den Coolsingel zal binnenkort worden ingevoerd. Nu op het oogenblik vindt de auto-bestuurder op zijn weg van het Hofplein naar het Calandplein of vica-versa telkens verkeersagenten, die hem tot stoppen verplichten en op […] Lees de rest van dit artikel…


 18. De nieuwe viaduct in “Zuid”

  Rotterdam, 26 januari 2013

  De viaduct in Rotterdam Zuid, die im verbang met den tunnelbouw in den verbindingsweg van den tunnel met den nieuwen weg naar Dordrecht over het emplacement IJsselmonde wordt gebouwd, nadert haar voltooiing. Men ziet hier de viaduct in de richting van West naar Oost, dus van […] Lees de rest van dit artikel…


 19. De spoorwegoverbrugging bij het Stadion

  Rotterdam, 18 januari 2013

  De overbrugging van het spoorwegemplacement Feijenoord vordert. ‘Werkspoor’ heeft spoed achter het werk gezet en eenige tijd reeds is men bezig met het opstellen der beide brugbogen, die een vrije overspanning van 70 meter hebben. Het transport van de duizenden kilo’s wegende liggers was aanvankelijk […] Lees de rest van dit artikel…


 20. Heulbrug wordt gesloopt

  Rotterdam, 8 januari 2013

  Nu de Schie is gedemt, zijn de bruggen, welke eens goede diensten deden hinderlijke obstakels voor het verkeer geworden. De Teylingerbrug is reeds grootendeels verdwenen, waar eens het trouwe pontje tegenover de Zomerhofstraat voer is al een bruikbaar pad gekomen en nu zal de oudste […] Lees de rest van dit artikel…