9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

‘kunst’ Category

 1. Dancing Lybelle aan de Gedempte Vest

  Rotterdam, 24 december 2016

  Het nieuwe danspaleis ‘Empire’ aan de Gedempte Vest, genoot slechts een bestaan van enkele maanden. Het gebouw ging in andere handen over en de heer A. Vogelsang, de tegenwoordige directeur, die deze dancing onder den schoon klinkende naam van ‘Lybelle’ zal exploitereeren, zorgde dat niet […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Het staat op zijn sokkel (Het Ding)

  Rotterdam, 29 juli 2016

  Na acht uur van onverdroten sjouwen, hijsen en meten is vanochtend om 9 uur ‘het’ zorgvuldig op zijn gereserveerde plaats terechtgekomen: Op de Rotterdamse Coolsingel, voor het nieuwe gebouw van de Bijenkorf waar het nu goud- en bronskleurig en 26 meter hoog, het beeld van […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Monument voor Willem Schürmann

  Rotterdam, 7 augustus 2015

  Het uitvoerend comité der commissie tot eering der nagedachtenis van Willem Schürmann heeft in overleg met den beeldhouwer Charles van Wijk den vorm van het monument voor wijlen deze jongen kunstenaar vastgesteld. Van Wijk heeft zich het monument gedacht als een fontein, die waarschijnlijk een […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Het Stieltjesmonument

  Rotterdam, 5 augustus 2015

  Het monument dat, naar een ontwerp  van Prof. Gugel te Delft, door de firma Gebr. Magry & Snickers werd vervaardigd, is geplaats op het Noordereiland. In het begin van 1879 werd tot de oprichting van het monument besloten; den 24en Oct. 1883 werd het , […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Mijlpalen op den weg der ontwikkeling tot wereldstad

  Rotterdam, 22 april 2013

  uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 8 oktober 1930


 6. Beeldhouwwerk aan de bruggen over den Statensingel ernstig beschadigd

  Rotterdam, 7 maart 2013

  Zooals men weet, is er indertijd (1932 red.), op een gelukkig initiatief van B. en W., aan de bruggen over den nieuwen in den Blijdorppolder gegraven Statensingel, beeldhouwwerk aangebracht van Rotterdamsche beeldhouwers. Men deed de beelden destijds plaatsen, in de verwachting dat de Rotterdamsche jeugd […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Het panorama van Rotterdam

  Rotterdam, 27 februari 2013

  Op de tentoonstelling van werken van Rotterdamche beeldende kunstenaars, welke dezer dagen in het Museum Boymans is geopend, werd zaterdag aan de verzameling toegevoegd bovenstaand nieuw schilderij van Marinus Richters, weergevende een panorama van het oude Rotterdam uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 27 mei 1940 De Historisch […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Als de winter komt…

  Rotterdam, 21 februari 2013

  bron afbeelding: Polygoon-Hof Het bekende standbeeld van den dichter Tollens, in het park te Rotterdam, wordt weer voor den duur van den winter in een houten bekisting geplaatst. Het standbeeld is namelijk uit marmer gehouwen en marmer verdraagt geen vorst, die het beeld zou kunnen […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Het Spiekman-monument

  Rotterdam, 7 februari 2013

  Tot onze vreugde zijn wij thans in staat onzen lezers de juiste afbeelding te kunnen aanbieden van het monument, dat ter eere van de nagedachtenis van onzen onvergetelijken voorman Hendrik Spiekman in onze stad zal worden opgericht. Bijgaande tekeening stemt volkomen overeen met de foto, […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Wegwijzers naar het Museum Boijmans

  Rotterdam, 17 november 2012

  Op verschillende punten te Rotterdam worden kunstzinnig uitgevoerde wegwijzers geplaatst, welke de richting aangeven naar het museum Boijmans. De wegwijzers geven in een ijzer gedraagde voorstelling van een der meeste vermaarde kunstwerken in het museum: De verloren zoon van Jeroen Bosch. Rotterdamsch Nieuwsblad 29 augustus […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Een monumentale fontein voor ‘Het Westen’

  Rotterdam, 7 november 2012

  In den loop dezer week hebben we verslag gegeven van de opening eener tentoonstelling van ontwerpen voor een monumentale fontein, ingekomen als antwoord op een prijsvraag door de vereeniging “Het Westen” uitgeschreven. Zooals we reeds meldden, heeft de jury geen eerste prijs toegekend, doch als […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Een Juliana vaas

  Rotterdam, 21 augustus 2012

  De zeer fraaie monumentale bloemenvaas, die ontworpen werd door den beeldhouwer S. Miedema en die thans geplaatst is in het Park-Honingen, dank zij de zorgen eener uit de Julianafeesten voortgekomen commissie. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 2 mei 1910


 13. ‘Touwtjespringend meisje’

  Rotterdam, 24 juni 2012

  Tekening Penseel en aquarelverf op papier, afmetingen: 1000 x 740 mm in 1971 aangekocht door museum Boymans van Beuningen 1971. Muurschildering Wethouder Riezenkamp onthulde de muurschildering “Touwtjespringend meisje” van de kunstenaar Co Westerik aan de zijgevel van het hoofdbureau van politie aan het Doelwater op […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Het Ding

  Rotterdam, 20 juni 2012

  Op de avond van de Opbouwdag 21 mei 1957 is de metaalplastiek van de in Rusland geboren Amerikaanse beeldhouwer Naum Gabo (zijn eigenlijke naam is Pevsner) door zijn ontsteking van licht ‘onthuld’. De beeldhouwer zelf noemde zijn schepping een ‘ideologische bijdrage tot het constructivisme’. Het […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Paulus

  Rotterdam, 6 juni 2012

  Het Paulusbeeld aan de zuidvleugel (Blaakzijde) van de St. Dominicuskerk bevestigd, is 2 meter hoog en is verdeeld in drie grote partijen: n.l. de romp en de beide armen. Het kleine hoofd en de geheven handen zijn meer gedetailleerd weergegeven. en vallen pas op wanneer […] Lees de rest van dit artikel…


 16. Zoektocht naar ‘De Zaaier’

  Rotterdam, 31 mei 2012

  Kort na de bevrijding in 1945 werden er, om de door de nazi’s afgevoerde en vermoorde clubleden en supporters van Feyenoord te herdenken, vele dubbeltjes en kwartjes ingezameld. Van de opbrengst liet men een monumentaal kunstwerk maken. Het gigantische beeld, genaamd ‘De Zaaier’, heeft vervolgens […] Lees de rest van dit artikel…


 17. Spelende beertjes

  Rotterdam, 27 mei 2012

  Op 17 februari 1956 opende de heer Rolf Stanger, burgemeester van Oslo, de Noorse tentoonstelling, die onder auspiciën van de Vereniging Winkelpromenade Lijnbaan en van het Nederland-Noord-Europa Instituut in de Lijnbaan werd gehouden. Op de laatste dag van die tentoonstelling bood de Noorse ambassadeur, Z. […] Lees de rest van dit artikel…


 18. Kinetische plastiek

  Rotterdam, 17 mei 2012

  Reeds een aantal jaren hebben adviseurs voor de bestedingen uit het fonds voor de stadsverfraaiing contact met de Amerikaanse beeldhouwer George Rickey. Aanvankelijk dacht men aan een gote sculptuur van ca. 25 meter hoog op het Hofplein, waarvan de onderbouw uit cascade elementen en de […] Lees de rest van dit artikel…


 19. De gesel van Rotterdam

  Rotterdam, 8 mei 2012

  uit: titel: Agent 327, De Gesel van Rotterdam (dossier negen) auteur: Martin Lodewijks uitgever: Oberon b.v. datum: 1981


 20. Verwoeste stad

  Rotterdam, 22 april 2012

  Op 1 decembert 1949 werd in het Museum Boymans een grote tertoonstelling van werken van de in Parijs wonende Russische beeldhouwer Ossip Zadkine geopend, alwaar een ontwerp voor een monument voor de verwoeste binnenstad van Rotterdam sterk de aandacht trok. Op 13 februari 1950 werd […] Lees de rest van dit artikel…