9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

‘geschiedenis’ Category

 1. Herbouw Corso Cinema

  Rotterdam, 24 juni 2017

  Met het gisterenmiddag in de gemeenteraad aangenomen voorstel om een perceel grond aan de Kruiskade en het Stadhuisplein in gebruik af te staan aan Chermoeks Theaters N.V. voor de bouw v van een bioscooptheater met dancing en bodega is de laatste belemmering uit de weg […] Lees de rest van dit artikel…


 2. De Oude Katholieke kerk aan de Nieuwe Havenstraat

  Rotterdam, 15 januari 2014

  De Oude Katholieke kerk aan de Nieuwe Havenstraat te Rotterdam, die reeds sinds geruime tijd dienst deed als opslagplaats, wordt thans afgebroken. uit: Algemeen Dagblad 22 juli 1933


 3. Het nieuwe terrein van V.O.C.

  Rotterdam, 16 mei 2013

  Op feestelijke wijze is het nieuwe voetbalterrein van V.O.C. aan den Schieweg te Rotterdam geopend. Het terrein is, hoewel ver van de stad, aangenaam gelegen, te midden van een landelijke omgeving, terwijl het aan de westelijke zijde door de verhoogde Ceintuurbaan, welke er langs loopt, […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Admiraliteitskade

  Rotterdam, 12 april 2013

  Altijd, als ik op de Boompjes sta en naar de overkant van de Maas kijk, naar de huizen op het Prinsenhoofd, dan moet ik denken aan het schilderij van Breitner, dat ik eens zag m het ‘Rijksmuseum van Amsterdam. Misschien hangt het er nog. De […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Demping van de Binnenrotte

  Rotterdam, 12 september 2012

  uit: De Maastunnel, 2e jaargang, juli 1939, No. 9   Te ’s Gravenhage is gisteren aanbesteed: het dempen van de Binnenrotte alhier en het maken van funderingswerken en afwateringswerken alhier. Minste inschrijvers waren de heeren Engel en van Krevele n te Rotterdam, voor FL. 454.900,- […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Blaeu’s Toonneel der Steden: Rotterdam

  Rotterdam, 22 maart 2012

  uit: Blaeu’s Toonneel der Steden auteur: Joan Willemsz Blaeu 1652


 7. Verplaatsing van het Calandmonument

  Rotterdam, 10 januari 2012

  “Het Calandmonument wordt opgeruimd, omdat het in den weg staat”, zei de heer Nivard (r.-k.) bij het voorstel tot verplaatsing van dit monument naar de Veerkade. De directeur van den Technischen Dienst wilde indertijd, als er geen plaats voor was, het monument opslaan in een […] Lees de rest van dit artikel…


 8. De Weste Wagenstraat

  Rotterdam, 2 januari 2012

  De Weste Wagenstraat is steeds het centrum der stad geweest. De eene winkel naar de andere, was deze straat steeds het doel van het kooplustige publiek. Zoo was het tot voor ca. 15 jaar. Bij de uitbreiding, welke de stad Rotterdam nadien onderging, werd zooals […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Een Nieuw Rotterdam komt op!

  Rotterdam, 1 januari 2012

  uit: De Sumatra Post dinsdag 2 mei 1939 derde blad


 10. Uitbreidingsplan Nieuw-Mathenesse

  Rotterdam, 31 december 2011

  Na de behandeling van de plannen van stadsuitbreiding, die in de loop van dit en het vorige jaar heeft plaats gehad, blijft, aan den westkant der stad nog over de vaststelling van het stratenplan op het gedeelte aan de westzijde van de Delfshavensche Schie, dat […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Euromast in aanbouw

  Rotterdam, 22 december 2011

  1959


 12. Toegangshek oude diergaarde

  Rotterdam, 21 december 2011

  De monumentale hoofdingang van de in 1857 opgerichte ‘Rotterdamsche Diergaarde’ aan de Kruisstraat lag recht tegenover de Diergaardelaan met in het midden een prachtig smeedijzeren hek. Op 13 juli 1940 werd de door de architect S. van Ravensteyn ontworpen Diergaarde Blijdorp in gebruik genomen, waarna […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Arie W. Heykoop

  Rotterdam, 19 december 2011

  Hedenochtend is op 46-jarigen leeftijd overleden Arie W. Heykoop. Oud-wethouder van de gemeente Rotterdam, oud-lid van de TWeede KAmer en oud-voorzitter van den Centralen Bond van Transport-arbeiders. Arie Heykoop was een echte Rotterdammer, die heel zijn leven aan onze stad en haar bevolking van rustelooze werkers […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Luchtfoto stadsdriehoek 1939

  Rotterdam, 18 december 2011


 15. Oude Diergaardeterrein

  Rotterdam, 4 november 2011

  Naar wij vernemen is het oude Diergaardeterrein verkocht. Er zijn in de afgeloopen weken onderhandelingen gevoerd tusschen de eigenaren van het tegenwoordige diergaardeterrein en de Bank voor Onroerende Zaken te Amsterdam, die nu tot een resultaat hebben geleid. Deze bamk heeft een deel van het […] Lees de rest van dit artikel…