9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

‘architectuur’ Category

 1. Een hotel en café-restaurant aan den Dortsche Straatweg

  Rotterdam, 12 november 2015

  Er zit gestadige ontwikkeling in het Over-Maassche. Nu weer wordt aan den Dordtsche Straatweg op den hoek van den Kromme Zandweg het hierbij afgebeelde hotel en café-restaurant gebouwd, dat straks, in het voorjaar, door den heer H. Spoor zal worden geopend en geëxploteerd. Het plan […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Een nieuwe stadshoek in Zuid

  Rotterdam, 11 november 2015

  De teekening hierboven toont, hoe sterk Rotterdam-Zuid veranderdt! Aan de Dortschelaan is een geheel nieuw wooncentrum ontstaan, dat nu zijn aansluiting krijgt op de Brielschelaan, waar belangrijke hoekperceelen tot dusver jaren braak lagen, terwijl toch de bouwers toen er graag het dubbele voor zouden hebben […] Lees de rest van dit artikel…


 3. IJzerhandel A. Helders en Zn. N.V. bouwt aan de Coolhaven

  Rotterdam, 10 november 2015

  Uit berichten in het Nieuwsblad weet men, dat verscheiden groote industriële ondernemingen uit de binnenstad. welke voor de ramp van 14 mei aan honderden arbeiders werk boden, naar elders zijn of worden verplaatst en daarom zal het in breede kring voldoening wekken dat een groot […] Lees de rest van dit artikel…


 4. De Hoogstraat zal spoedig gezellig geheel zijn.

  Rotterdam, 15 september 2015

  Sedert 1950 heeft het hoge smalle gebouw van Singer aan de Hoogstraat eenzaam in een kale vlakte gestaan. Daar komt nu spoedig een einde aan. De Wereldhaven gaat het gebouw geheel opnemen in een complex van 11 winkels, 16 woningen en 20 kantoren. Wethouder J. […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Van Haren bouwt aan Korte Hoogstraat

  Rotterdam, 13 september 2015

  Op de lege plek aan de Korte Hoogstraat, tussen de in aanbouw zijnde panden van de Hema en Damen, wordt binnenkort de eerste paal geslagen voor een groot winkelpand met kantoorverdiepingen. De bouw wordt gefinancierd door de N.V. Van Haren’s Schoenfabrieken en een filiaal van […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Groot bouwwerk aan het Oostplein

  Rotterdam, 11 september 2015

  Ook de bebouwing van het belangrijke Oostplein vordert voorspoedig. Rondom het plein worden voorbereidingen voor bouwwerken getroffen, op de hoek van het plein en de Hoogstraat verrijst reeds een flatgebouw en gisterenmiddag ging de eerste paal in de grond voor een groot bouwwerk, dat een […] Lees de rest van dit artikel…


 7. De Twaalf Provinciën

  Rotterdam, 9 september 2015

  Dit is het grootste bouwwerk met maar liefst 150 winkels, dat men aan de Hoogstraat wil gaan bouwen. Het is een uniek winkelverzamelgebouw, dat over de Pannenkoekstraat heen reikt van de Botersloot tot de Mariniersweg. Het is daar 84 meter lang en bevat zeven verkoopetages. […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Tussen de Pannekoekstraat en de Botersloot

  Rotterdam, 7 september 2015

  Over negen maanden heeft Rotterdam er weer een intieme winkelpromenade bij. Dit keer aan de oostkant van het spoorwegviaduct, omsloten door de Pannekoekstraat, de Botersloot en de Kaasmarkt. Hier komen in twee vleugels, van elk bijna tachtig meter lengte, 30 winkels met daarboven 30 vrije […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Nieuw winkelpand Paul C. Kaiser

  Rotterdam, 5 september 2015

  Het pand Westhoe aan den Nieuwe Binnenweg bij den Heemraadssingel, waar jarenlang de machinehal van de firma Aikema is geweest, heeft een geheel ander aanzicht gekregen. De anders geblindeerde ramen, welke het inwendige van het magazijn verborgen, zijn verdwenen en in plaats daarvan zijn gekomen […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Nieuw gebouw aan de Gedempte Slaak

  Rotterdam, 3 september 2015

  Aansluitend op het nieuwe gebouw van het Vrije Volk en als een van de wanden van het nieuwe Oostplein worden 64 vrije woningen en 12 winkels gebouwd. De architecten R.D. van Andel en ir. S.J. van Embden , ontwierpen dit plan dat door de Gebr. […] Lees de rest van dit artikel…


 11. 48 vrije woningen aan de Vredenoordlaan

  Rotterdam, 1 september 2015

  Aan de Vredenoordlaan zijn aannemers J.A. en A.A. Klaasse begonnen met de verwezenlijking van 48 vrije woningen, die naar een ontwerp van de architecten R.D. van Andel en ir. S.J. van Embden voor rekening van de Nationale Levensverzekerings Bank N.V, worden gezet. Elk van deze […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Het Stieltjesmonument

  Rotterdam, 5 augustus 2015

  Het monument dat, naar een ontwerp  van Prof. Gugel te Delft, door de firma Gebr. Magry & Snickers werd vervaardigd, is geplaats op het Noordereiland. In het begin van 1879 werd tot de oprichting van het monument besloten; den 24en Oct. 1883 werd het , […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Onthulling van het Calandmonument

  Rotterdam, 31 juli 2015

  Zoo is dan vandaag het Calandmonument onthuld en daarmee hersteld het onrecht dat “terwijl voor Stieltjes in de Rottestad een monument verrees, Caland er niet wordt gehuldigd”. En dat dit onrecht is goedgemaakt jegens Pieter Caland, den schepper van den Waterweg van Rotterdam naar zee, […] Lees de rest van dit artikel…


 14. De Statenflat

  Rotterdam, 29 juli 2015

  Ongeveer op de plaats waar in Rotterdam de noodgebouwen van Galeries Modernes en De Klerk stonden, nabij de hoek Statenweg – Walenburgerweg, wordt de volgende week begonnen met het graafwerk voor een nieuw hoog woongebouw, de “Statenflat” van de Nationale Levensverzekeringsbank. Zodra de rijksgoedkeuring verkregen […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Moderne woningbouw en woninginrichting: Frans Bekkenstraat

  Rotterdam, 27 juli 2015

  Het is merkwaardig te zien, in welke richting de zogenaamde nieuwe zakelijkheid in de bouwkunst – de architecten-bewonderaars spreken van het nieuwe bouwen – zich vooral in de groote Hollandsche steden ontwikkelt. Men kan volstrekt afwijzend tegenover de ultra-moderne bouwsels dezer nieuwe richting staan, dan […] Lees de rest van dit artikel…


 16. Kantoorflat aan de Maasboulevard

  Rotterdam, 25 juli 2015

  De bebouwing van de Maasboulevard is een werk van lange adem, maar met de studentenflats, de uitbreiding van het Havenziekenhuis, het hoge ‘zusterhuis’ en de drie blokken (dure) woonflats begint er aan de oostelijke zijde toch wel wat schot in te komen. Minder vlot gaat […] Lees de rest van dit artikel…


 17. Phs. van Ommeren bouwt kantoor 60 m de lucht in

  Rotterdam, 23 juli 2015

  De scheepsvaartmaatschappij Phs. van Ommeren te Rotterdam heeft de bouwplannen gereed voor een zestig meter hoog kantoorgebouw aan de Westerlaan tussen Westerkade en Calandstraat, met het honderdtwintig lange front naar het Park gekeerd. Het zal uit twee delen bestaan: een hoogbouw op de hoek van […] Lees de rest van dit artikel…


 18. Hofpleinbouw bijna geheel vastgesteld

  Rotterdam, 21 juli 2015

  De bebouwing van het nieuwe Hofplein is nu vrijwel geheel vastgesteld. De grote kantoorblokken, die dit plein aan alle zijden zullen omringen zijn nu, op één na, uitgegeven aan verschillende beleggers en maatschappijen. De plannen ervoor worden uitgewerkt. Verwerkelijking van den bouw is een kwestie […] Lees de rest van dit artikel…


 19. Kantoorflat aan Posthoornstraat

  Rotterdam, 19 juli 2015

  De bouwcombinatie Rotterdam-West gaat op een terrein aan de Posthoornstraat – achter de banken van de Blaak – een moderne kantoorflat bouwen, naar een ontwerp van architect M. Lockhorst. Vanmiddag werd voor dit gebouwencomplex de eerste paal geslagen. Het bouwwerk omvat twee flatgebouwen aan de […] Lees de rest van dit artikel…


 20. Reuzen kantoorflat op Schiedamsedijk

  Rotterdam, 17 juli 2015

  Rotterdam zoekt het thans meer en meer in de hoogte. Vlak in de buurt van de Maastorenflat, die al bijna zijn grootste hoogte geeft bereikt, wordt binnenkort begonnen aan de bouw van een nog hogere kantoorflat. Deze zal verrijzen op de hoek van de Schiedamsedijk […] Lees de rest van dit artikel…