9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

‘architectuur’ Category

 1. De Passage te Rotterdam

  Rotterdam, 26 juni 2017

  Na al de slechte tijdingen in het laatste halfjaar uit deze stad, die de meening rechtvaardigden, dat dit jaar ons ongeluksjaar was, is het dubbel aangenaam mede te kunnen deelen hoe hier een werk werd voltooid dat, zonder eenige officeele drijfkracht, stad en land tot […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Herbouw Corso Cinema

  Rotterdam, 24 juni 2017

  Met het gisterenmiddag in de gemeenteraad aangenomen voorstel om een perceel grond aan de Kruiskade en het Stadhuisplein in gebruik af te staan aan Chermoeks Theaters N.V. voor de bouw v van een bioscooptheater met dancing en bodega is de laatste belemmering uit de weg […] Lees de rest van dit artikel…


 3. R.K. Ambachtsschool te rotterdam

  Rotterdam, 22 juni 2017

  Binnen niet al te langen tijd zal tot aanbesteding worden overgegaan van de R.K. Ambachtsschool St. Joseph, welke nieuwsbouw zal verrijzen aan den Walenburgerweg te Rotterdam. Architecten zijn de heeren H.C.M. van Beers en J.P.L. Hendriks uit: De Maasbode 13 november 1931


 4. Bebouwinsgplan te Overschie

  Rotterdam, 20 juni 2017

  Een situatieteekening van het bebouwingsplan te Overschie tusschen Rotterdamsche Rijweg en Delfshavensche Schie. Geheel links de ontworpen verbindingsweg tusschen Schiedam en Hillegersberg. Geheel rechts aansluitend de dorpskom. De gestippelde vakken stellen de voor genomen nieuwe bebouwing voor. Een teekening van de huisjes, zooals men langs […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Het voormalige Zeemanshuis onder den moker

  Rotterdam, 28 december 2016

  Vandaag zal een aanvang worden gemaakt met het sloopen van het voormalig Zeemanshuis aan de Calandstraat. Reeds in juni melden wij, dat dit pand, dat toebehoorde aan de N.V. ‘Het Ouden Westen’, in eigendom van de heer H.L. Winkelman was overgegaan. Op den na afbraak […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Nieuwe R.K. kerk in Blijdorp

  Rotterdam, 26 december 2016

  Binnenkort zal worden begonnen met den bouw van een nieuwe R.K. kerk in Blijdorp, de nieuwe woonwijk van Rotterdam. Reeds eerder verrezen er een Gereformeerde en een Hervormde kerk in deze omgeving, voor de Katholieken bood de destijds nog door Pastoor Perquin z.g. gestichte kerk […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Dancing Lybelle aan de Gedempte Vest

  Rotterdam, 24 december 2016

  Het nieuwe danspaleis ‘Empire’ aan de Gedempte Vest, genoot slechts een bestaan van enkele maanden. Het gebouw ging in andere handen over en de heer A. Vogelsang, de tegenwoordige directeur, die deze dancing onder den schoon klinkende naam van ‘Lybelle’ zal exploitereeren, zorgde dat niet […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de Prins Hendriklaan

  Rotterdam, 22 december 2016

  De R.-K. Kerk aan de Prins Hendriklaan (Noordereiland), waarvoor gisteren de eerste-steenlegging plaats had, zal worden toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het terrein voor den bouw der Kerk – zoo ontleenen wij aan De Maasbode – beslaat ongeveer een oppervlakte van 1.000 M2 […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Firma Wisbrun en Liffmann aan de Hoogstraat

  Rotterdam, 20 december 2016

  Het kapitale pand, dat aan Hoogstraat, Wijde Marktsteeg en Groote Markt de oude magazijnen van de firma Wisbrun en Liffmann zal vervangen. De bouw geschiedt naar plannen van den architect, den heer Jan van Teeffelen. Omtrent afmetingen en indeeling gaf het Nieuwsblad van 5 januari […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Nieuwbouw langs de Tunneltraverse

  Rotterdam, 18 december 2016

  Op het eind van dit jaar zal op den hoek van ’s Gravendijkwal en Rochussenstraat verrijzen bovenstaand complex van 61 moderne flatwoningen, dat eigendom is van de N.V. Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij “Sint Willebrordus” te Utrecht. Het wordt gebouwd door den heer P.J. Lemmens alhier en het […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Besluit tot demping van de Noorderhavenkade

  Rotterdam, 16 december 2016

  Toen de gemeenteraad onlangs door de definitieve aanvaarding van de daarvoor noodige wijziging in het uitbreidingsplan tot demping van de Noorderhavenkade zou besluiten, is in den Raad bezwaar gemaakt tegen de onvoldoende publicatie van de tervisieligging van de dempingsplannen. De eigenaren der panden langs de […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Een R.-K. meisjeslyceum

  Rotterdam, 18 november 2016

  Er is al eenige jaren sprake geweest va den bouw van een R.-K. lyceum voor meisjes. Thans is deze instelling gehuisvest in het gebouw van de R.-K. hoogereburgerschool aan den Beukelsdijk en een aangrenzend pand, maar dit heeft gemaakt dat het R.-K. gymnasium moest worden […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Het staat op zijn sokkel (Het Ding)

  Rotterdam, 29 juli 2016

  Na acht uur van onverdroten sjouwen, hijsen en meten is vanochtend om 9 uur ‘het’ zorgvuldig op zijn gereserveerde plaats terechtgekomen: Op de Rotterdamse Coolsingel, voor het nieuwe gebouw van de Bijenkorf waar het nu goud- en bronskleurig en 26 meter hoog, het beeld van […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Een nieuw gebouw aan den Noordblaak

  Rotterdam, 27 juli 2016

  Op den hoek van den Noordblaak en de Molensteeg zal binnenkort het gebouw verrijzen, waarvan we hierboven een afbeelding geven. Het kolossale pand, dat naar de plannen van den architect Molenbroek, door de aannemer S.A. Stolk gebouwd zal worden, bevat, nevens kantoren voor de Handelsbank […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Luxe flatgebouw aan Groenendaal

  Rotterdam, 25 juli 2016

  De architecten ir. W. van Tijen en H.A. Maaskant ontwierpen bovenstaand flatgebouw in opdracht van de bouwkundigen gebr. P. en H. Willemsen. Binnenkort zal aan de Groenendaal begonnen worden met de bouw van dit grote project, dat dus het tweede flatgebouw aan deze brede weg […] Lees de rest van dit artikel…


 16. Het Minervahuis aan de Meent

  Rotterdam, 22 juni 2016

  Minervahuis I Onlangs gaf het Nieuwsblad reeds een beschrijving van het kantoren- winkels- en woningencomplex, dat de bouwkundige, de heer P.J. Lemmens, alhier, volgens de plannen van den architect J.P.L. Hendriks gaat bouwen voor de N.V. Ned. Verzekerings Mij ‘St. Willebrordus’ te Utrecht. Dit groote […] Lees de rest van dit artikel…


 17. Een woongebouw met winkels aan den Schiedamschesingel

  Rotterdam, 12 juni 2016

  In Rotterdam zijn er thans aldoor groote veranderingen op til. Zoo zal het den Rotterdammers opgevallen zijn, dat de oude huizen naast de ‘Bijenkorf’ aan den Schiedamschesingel worden afgebroken. Op het vrijgekomen terrein zal een grootsteedsch woongebouw worden gesticht. De onderneming wordt geleid door de Directie […] Lees de rest van dit artikel…


 18. Landhuis aan den Plaszoom

  Rotterdam, 10 juni 2016

  Bijgaand teekeningen geven een deel van de plannen waarnaar dit gematigd moderne ‘home’ wordt opgetrokken. Het huis wordt gebouwd met witte muren, grijs dak en wat kleur van terrasmuren, deuren, ramen en smeedwerk. Aan den tuinaanleg is iets meer zorg besteed dan doorgaans ’t geval […] Lees de rest van dit artikel…


 19. Een complex van 176 middenstandswoningen

  Rotterdam, 8 juni 2016

  Er is gebrek aan alle soorten woningen: aan arbeiderswoningen, maar ook aan middenstandswoningen. Vergeleken bij den bouw van 1.900 woningen in de Carnissebuurt zinkt de bijdrage, die het aannemers- en bouwbedrijf Muys en De Winter in opdracht van een zevental hypotheekbanken te Rotterdam, naar ontwerp […] Lees de rest van dit artikel…


 20. De Twentsche bank aan de Blaak

  Rotterdam, 6 juni 2016

  Het nieuwe gebouw van de Twentsche bank wordt naar plannen van het architectenbureau irs. A. van der Steur, W.A.C. Herman de Groot en K.I. Ruige in samenwerking met het architectenbureau Hooykaas, van Veen en de Jong in het bankkwartier aan de Zuid-Blaak gebouwd. Naast Mees […] Lees de rest van dit artikel…