9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Ook in Rotterdam-Zuid nu paviljoenwinkels

Rotterdam, 16 april 2013

Paviljoenwinkels aan de Dorpsweg

Sinds enige jaren is Rotterdam vertrouwd geraakt met een nieuw type straatgarnituur: de paviljoenwinkels. Ze vormen, in groepen van vier of vijf, een speels accent in het straatbeeld en dragen daardoor bij tot het levendige aanzien van onze moderne binnenstad.

Het begon met de vier paviljoens voor het gebouw van de Rotterdamse Bankvereniging aan de Coolsingel, later verrezen ze ook aan de Kruiskade en als de metroplannen geen spaak in het wiel hadden gestoken, zouden ze intussen al gebouwd zijn voor het postkantoor en het gebouw van de Eerste Nederlandse aan de Coolsingel.

Ze zullen ook komen, die paviljoenwinkels, aan de Keizerstraat bij het hoge kantoorpand De Hoofdpoort en verwacht mag worden, dat een aantal van die paviljoens straks ook een plaats zal vinden aan de nog onbebouwde noordzijde van het Weena.

Dit nieuwe soort straatmeubilair blijft niet tot het stadscentrum beperkt. Men vindt ze nu ook in Rotterdam-Zuid, waar drie paviljoenwinkels gebouwd zijn op Plein 1954 in Pendrecht. door het Bouw- en Aannemingsbedrijf L. Vogelzang naar een ontwerp van architecten R.D. v. Andel en ir. S.J. van Embden. Van die drie winkels is de eerste al in gebruik genomen, de beide andere zullen spoedig volgen.

Maar ook in het oudere deel van Rotterdam-Zuid, aan de Dorpsweg tussen de Wolphaertbocht en de Katendrechtse Lagedijk, gaan nu paviljoenwinkels verrijzen. Ze worden gebouwd door de aannemer A. Heiminck in samenwerking met de drie winkeliers die deze paviljoens gaan betrekken.

De winkels krijgen een oppervlakte van ongeveer 25 vierkante meter en worden opgetrokken als staalskelet. De middelste van de drie krijgt een souterrain.

Hoewel ze door pergola’s met elkaar worden verbonden staan ze niet in een rechte lijn. De voorzijde van de meest noordelijke winkel zal drie meter verwijderd zijn van het fietspad, dat langs de rijweg zal worden aangelegd, de beide andere worden met een 0nderling verschil van 2.50 meter verder achteruit gebouwd.

Ze worden geplaatst op een natuurstenen plint: de wanden worden van glas opgetrokken, in een hoek aan de achterzijde afgewisseld door in witte, geglazuurde baksteen opgetrokken muurpartijen. Van de meest zuidelijk gelegen paviljoenwinkel staat het staalskelet al opgesteld. De bouw geschiedt naar een ontwerp van architect Th. Evenwel.

uit:
Het Vrije Volk
19 augustus 1960

Paviljoenwinkels aan Plein 1954