9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

Nieuwe aanbouw aan de Groote kerk te Rotterdam

Rotterdam, 22 januari 2012

Door de uitbreiding van de kerkelijke administratie ontstond behoefte aan veranderingen in de tegen de Z.O. zijde van de Groote Kerk te Rotterdam aangebouwde perceelen.

Een eenvoudige verbouwing van de op de afbeelding voorkomende reeks aanbouwsels bleek ondoenlijk door den bouwvalligen staat waarin ze verkeerden.

Afbraak, waartoe na eenig beraad werd besloten, bracht vanzelf de lastige vraag mede op welke wijze een nieuwe bebouwing, die nu eenmaal niet te vermijden was, aan den voet van het eerbiedwaardige kerkgebouw zou moeten geschieden. Op verzoek worden thans enkele schetsen gegeven, die voorloopig een denkbeeld geven van de richting.

Naderhand, zal mogelijk gelegenheid bestaan aan de hand van foto’s van het voltooide werk een nadere toelichting te geven.

Architecten Meischke en Schmidt B.N.A.

uit:
Bouwkundig Weekblad Architectura
9 april 1927
nr. 15