9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

Nieuw winkelpand Paul C. Kaiser

Rotterdam, 5 september 2015

20150905 Nieuwe Binnenweg

Het pand Westhoe aan den Nieuwe Binnenweg bij den Heemraadssingel, waar jarenlang de machinehal van de firma Aikema is geweest, heeft een geheel ander aanzicht gekregen. De anders geblindeerde ramen, welke het inwendige van het magazijn verborgen, zijn verdwenen en in plaats daarvan zijn gekomen eenige keurige verzorgde étalageruimten, vervat in een gevel van zwart marmer, omlijst met breede randen koper.

Deze metamophose is uitgevoerd voor een luxe winkel en lunchroom met een daarachtergelegen groot bakkerijbedrijf van de N.V. Luxe Bakkerij Paul C. Kaiser. Het ontwerp voor gevel en inrichting is van den architect A.C. Lengkeek Wzn. te Hillegersberg, terwijl de geheele verbouwing door eigen technisch personeel van Paul C. Kaiser is uitgevoerd.

De winkel is in hoefijzervorm ingericht. Twee trappen leiden naar de bovengelegen lunchroom, een intieme gezellige ruimte. Deze lunchroom wekt den indruk van een scheepssalon op een mailschip. De lage verdieping heeft daartoe geleid en met betimmering en inrichting is dienovereenkomstig rekening gehouden.

De betimmering is door de firma Planken uitgevoerd in mahonie- en ebbenhout. Jaap Gidding werkte een lijnenspel uit voor het glas-in-lood, terwijl de gordijnen en de plafondversiering eveneens ontwerpen van zijn hand zijn.

Het artistieke koperwerk van de trappen en de 20 meter lange pui is van de metaalwarenfabriek van de firma Gispen. Zoowel in winkel als in lunchroom treft een sfeer van welverzorgdheid en rust.

Achter de winkel- en salonruimte hebben de banketbakkerij en kokerij een plaats gevonden. De nieuwste vindingen op het gebied van bakkerij-machines zijn hier te vinden.

Aan de achterzijde van het pand is de groote broodbakkerij van de firma Van der Meer en Schoep opgesteld met verschillende machines en ovens, o.a. ook groote gasoven, welke op de Nenijto heeft gestaan. Dee hoogst moderne inrichting. welke streng gescheiden is van de banket bakkerij, heeft een uitgang in de Hondiusstraat voor de expeditie van het brood.

Het aanzien van den Nieuwe Binnenweg is er door dit complex ontegenzeggelijk op vooruit gegaan.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
20 april 1929