9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

Minimum-snelheid in de Maastunnel

Rotterdam, 20 december 2012

Binnen afzienbare tijd kan men de opening van de Maastunnel tegemoet zien. Ten einde een vlot verkeer te verzekeren in deze belangrijke schakel tusschen de beide oevers zal het noodig zijn in de verordening op de straatpolitie eenige speciale voorschriften betreffende het tunnelverkeer op te nemen. Deze voorschriften zijn thans bekend gemaakt en zullen in werking treden op een nader door den burgemeester te bepalen dag.

Gelijk bekend, bevat het tunnelcomplex afzonderlijke tunnels voor de diverse soorten weggebruikers. Een der eerste eischen voor een vrij en veilig verkeer is dat het publiek zich stipt houdt aan de verkeersaanduidingen en seinen. Voetgangers zullen zich alleen in de voetgangerstunnels mogen bevinden. De verplichting om zooveel mogelijk rechts te houden zal in de Maastunnel in vollen omvang gelden. Ten aanzien van honden geldt de regel dat deze dieren alleen in de tunnel mogen wanneer ze op of in een motorrijtuig of aanhangwagen worden vervoerd. Voor motorrijtuigen worden eenige nieuwe bepalingen vastgesteld. In de eerste plaats wordt een minimum snelheid ingevoerd, die voor elk soort voertuig verschillend zal zijn. Kan men zich niet aan de minimum snelheid houden b.v. door te zware belasting van het voertuig dan zal men via de Maasbrug moeten rijden.

In de Maastunnel zal voorts voor motorrijtuigen een stopverbod gelden. Wordt de bestuurder van een motorrijtuig genoopt te stoppen door een of andere oorzaak, dan zal hij verplicht zijn den motor stil te brengen. Van auto’s met een generator moet dan de aanjager buiten werking worden gesteld.

Ten slotte zal een motorrijtuig of rijwiel dat in de tunnel vertraging te weeg brengt verwijderd of in beslag kunnen worden genomen.

uit:
Algemeen Protestansch Dagblad
19 november 1941