9e Jaargang, woensdag 16 januari 2019
bouwprojecten

De nieuwe villawijk Statenkwartier

Rotterdam, 27 november 2011

Vlak over de Rotterdamsche grens, begrensd door den Straatweg, den Kleiweg en de Bergsche plassen gaat de N.V. “Debeto”” een 7 H.A. groot terrein voor villa en heerenhuisbouw in exploitatie brengen, van welks indeeling bovenstaande kaart een beeld geeft, Het is het z.g. plan Brandes, waarover in Hillegersberg nog al wat is te doen geweest, doch waarvoor nu de straten worden aangelegd, welk karwei zoodanig vordert, dat de bouwgrond thans aan de markt kan worden gebracht.

Bij een onderhoud met den heer T.J. Schuurmans, die directeur is van “Debeto” – commissarissen zijn de heeren J.G. Schuurmans en D.H. Vollmer, de laatste te ’s Gravenhage – wees hij op de gunstige ligging van deze nieuwe villawijk. Met lijn 14 is ze voor een dubbeltje te bereiken en straks zullen lijn 3 en een nieuwe lijn naar het Bergpolderplein nog andere verbindingen geven met het centrum der stad dat van het Statenkwartier uit in een 15 minuten is te bereiken.

Kern van de wijk is het Statenplein, 30 bij 65 M. in oppervlakte, met aan drie zijde aaneengesloten bebouwing en aan de vierde zijde de nieuwe R.K. kerk welke pastoor Helmer voor de pas gestichte Kleiwegparochie door den architect H. de vries laat bouwen. In aansluiting op deze kerk komen een pastorie en later een zusterhuis met scholen. Voor dit R.K. centrum is beslag gelegd op 5.600 vierk. M. van de in totaal 46.000 vierk. M. villabouw terrein, welke er na aftrek van straten en pleinen van de 7 H.A. overblijven.

De architect Co Brandes te ’s Gravenhagen, die de vader is van het stratenplan, heeft inderdaad een goeden greep ermee gedaan. Het heeft een ruime, royale indeeling met veel tuin, men kan er vlak bij Rotterdam prettig buiten wonen, ten deele met uitzicht op de plassen. Daar de oude Hillegersbergsche omgeving geleidelijk verdwijnen moet, kan, als de exploitatie van het “Statenkwartier” lukt, hier een fraaie groene woonwijk ontstaan.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
11 septeber 1929
blz 7