9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

Een zwembad van suiker

Rotterdam, 26 december 2012

Het Noordelijk stadsdeel mist nog steeds een goede zwem- en badinrichting wat den heer Henri van Wandelen banketbakker, Benthuizerstraat No. 8 alhier, het initiatief deed nemen hierop de aandacht van belanghebbenden en autoriteiten te vestigen. Mogelijk dat dit aanleiding zou zijn, dat in afzienbaren tijd in deze behoefte wordt voorzien en de zwemmers in den Rotter en aan den Reserveboezem geen aanstoot meer geven aan het wandelend publiek.

Om dit meer te doen uitkomen, deed de heer v. Wandelen den architect J.C. Henri van Ingen het verzoek een ontwerp te maken; dit ontwerp werd door hem in suiker uitgewerkt en is nu in zijn etalage tentoongesteld voor alle belangstellenden.

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
11 juli 1924