9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

De bloemenkiosken aan den Coolsingel

Rotterdam, 22 december 2012

De bloemenkiosken aan het Van Hogendorpsplein waren, tengevolge van den bouw van het torenhuis, danig in de verdrukking geraakt. Ze moesten daar verdwijnen maar vanmorgen zijn ze met een frissche weelde van kleurige bloemen herrezen op den Coolsingel, schuin tegenover de Passage.

De vier kiosken zijn nu in een licht en fleurig gebouwtje ondergebracht en al hebben de huurders heel wat aan ruimte moeten inboeten, ze hebben aanzienlijk aan stand gewonnen. Het tramhuisje op het ‘Calandplein’ is voor de verkoopers nog wel een hinderlijk obstakel, maar er schijnen plannen te zijn om deze sta in den weg te doen verdwijnen.

In het stadsbeeld beteekenen deze vier kiosken een vroolijke noot. Vanmorgen is de directeur van Markten en Beurzen, de heer N. Klaassen afscheid van de huurders komen nemen, want van nu af aan ressorteeren deze kiosken onder den Gemeentelijken Technischen Dienst

uit:
Rotterdamsch Nieuwsblad
1 augustus 1939

Als het getij verloopt, verzet men de bakens.

De eigenaren va de bloemenkiosken op het z.g. Calandplein te Rotterdam hebben hun bedrijf ingericht voor den verkoop van verfrisschende dranken.

uit:
Leidsch Dagblad
11 juni 1940