About

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt mauricedumas.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

(Beeld-)materiaal
Van veel, met name historisch, (beeld-)materiaal zijn de rechthebbenden niet meer te achterhalen.

De samensteller van deze site heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de de samensteller van deze website wenden. Graag wordt dan de juiste bronvermelding overgenomen. Uiteraard zal op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderd worden indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *