9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

december, 2016

 1. Het voormalige Zeemanshuis onder den moker

  Rotterdam, 28 december 2016

  Vandaag zal een aanvang worden gemaakt met het sloopen van het voormalig Zeemanshuis aan de Calandstraat. Reeds in juni melden wij, dat dit pand, dat toebehoorde aan de N.V. ‘Het Ouden Westen’, in eigendom van de heer H.L. Winkelman was overgegaan. Op den na afbraak […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Nieuwe R.K. kerk in Blijdorp

  Rotterdam, 26 december 2016

  Binnenkort zal worden begonnen met den bouw van een nieuwe R.K. kerk in Blijdorp, de nieuwe woonwijk van Rotterdam. Reeds eerder verrezen er een Gereformeerde en een Hervormde kerk in deze omgeving, voor de Katholieken bood de destijds nog door Pastoor Perquin z.g. gestichte kerk […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Dancing Lybelle aan de Gedempte Vest

  Rotterdam, 24 december 2016

  Het nieuwe danspaleis ‘Empire’ aan de Gedempte Vest, genoot slechts een bestaan van enkele maanden. Het gebouw ging in andere handen over en de heer A. Vogelsang, de tegenwoordige directeur, die deze dancing onder den schoon klinkende naam van ‘Lybelle’ zal exploitereeren, zorgde dat niet […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de Prins Hendriklaan

  Rotterdam, 22 december 2016

  De R.-K. Kerk aan de Prins Hendriklaan (Noordereiland), waarvoor gisteren de eerste-steenlegging plaats had, zal worden toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het terrein voor den bouw der Kerk – zoo ontleenen wij aan De Maasbode – beslaat ongeveer een oppervlakte van 1.000 M2 […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Firma Wisbrun en Liffmann aan de Hoogstraat

  Rotterdam, 20 december 2016

  Het kapitale pand, dat aan Hoogstraat, Wijde Marktsteeg en Groote Markt de oude magazijnen van de firma Wisbrun en Liffmann zal vervangen. De bouw geschiedt naar plannen van den architect, den heer Jan van Teeffelen. Omtrent afmetingen en indeeling gaf het Nieuwsblad van 5 januari […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Nieuwbouw langs de Tunneltraverse

  Rotterdam, 18 december 2016

  Op het eind van dit jaar zal op den hoek van ’s Gravendijkwal en Rochussenstraat verrijzen bovenstaand complex van 61 moderne flatwoningen, dat eigendom is van de N.V. Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij “Sint Willebrordus” te Utrecht. Het wordt gebouwd door den heer P.J. Lemmens alhier en het […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Besluit tot demping van de Noorderhavenkade

  Rotterdam, 16 december 2016

  Toen de gemeenteraad onlangs door de definitieve aanvaarding van de daarvoor noodige wijziging in het uitbreidingsplan tot demping van de Noorderhavenkade zou besluiten, is in den Raad bezwaar gemaakt tegen de onvoldoende publicatie van de tervisieligging van de dempingsplannen. De eigenaren der panden langs de […] Lees de rest van dit artikel…