9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

april, 2013

 1. Bouwen in Oud-Mathenesse

  Rotterdam, 30 april 2013

  Er komt thans schot in het bouwen in Oud-Mathenesse. De eerste huizen rijzen reeds boven den grond uit en de heimachines slaan nog steeds palen voor volgenden bouw. Het is begonnen met een complex van 60 panden aan de Prof. Poelslaan en aangrenzende straten, doch […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Het nieuwe aspect van het Oostplein

  Rotterdam, 28 april 2013

  Op aandringen van de vereeniging “Het Oosten” heeft de aanleg van het plantsoen op het Oostplein een ingrijpende verandering ondergaan. Onze foto geeft een indruk hoe het er thans uitziet, terwijl zij tevens een mooi overzicht geeft van het Oostplein met het tegenwoordige cirkelverkeer van […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Bouwen aan het Breeplein

  Rotterdam, 26 april 2013

  Op den nog open hoek aan de Bree, naast de Gereformeerde kerk aan het Breeplein, gaat de bouwondernemer, de heer J. van Duin, een drietal panden stichten. De architect Sutterland, die ook genoemde  kerk bouwde, heeft er een kloek ontwerp oor gemaakt en de teekening […] Lees de rest van dit artikel…


 4. De omlegging van de Rotterdamsche Schie

  Rotterdam, 24 april 2013

  Een kijkje op de verandering, welke de Rotterdamsche Schie thans heeft ondergaan tusschen Blijdorp en Bergpolder. Aan de overzijde van de Schie de huizen van Blijdorp. Geheel links de noodbrug, welke de verbinding tusschen Bergpolder en Blijdorp vormt. het met een X geteekende water is […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Mijlpalen op den weg der ontwikkeling tot wereldstad

  Rotterdam, 22 april 2013

  uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 8 oktober 1930


 6. De nieuwe Gereformeerde kerk aan den Carnissesingel

  Rotterdam, 20 april 2013

  Eenigen tijd geleden heeft de architect A.J. van Doorn alhier den bouw van een tweede Gereformeerde kerk voor Charlois aanbesteed en wel op een terrein aan den Carnissesingel, dat gekocht werd voor FL 15,- per vierk. M. of ruim FL. 18.000,-. Deze aanbesteding viel tegen […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Clubhuis Nautilus

  Rotterdam, 18 april 2013

  Sinds October van het vorige jaar zetelt de Roeivereeniging “Nautilus” te Rotterdam in haar nieuwe behuizing aan een der kleine binnenhavens van de Maas, achter het Park Honingen. Het is een bouwwerk van de Heer v.d. Kloot Meyburg, die, zooals uit de bijgaande afbeeldingen valt […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Ook in Rotterdam-Zuid nu paviljoenwinkels

  Rotterdam, 16 april 2013

  Paviljoenwinkels aan de Dorpsweg Sinds enige jaren is Rotterdam vertrouwd geraakt met een nieuw type straatgarnituur: de paviljoenwinkels. Ze vormen, in groepen van vier of vijf, een speels accent in het straatbeeld en dragen daardoor bij tot het levendige aanzien van onze moderne binnenstad. Het […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Nieuw gebouw voor het GAB

  Rotterdam, 14 april 2013

  Dit is het ontwerp voor het nieuwe hoofdgebouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Rotterdam, dat zal verrijzen aan het Schiedamsevest. Het vervangt het gebouw aan de Eerste Middellandstraat. De verwachting is gewettigd, dat nog dit jaar een begin kan worden gemaakt met de bouw. Het […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Admiraliteitskade

  Rotterdam, 12 april 2013

  Altijd, als ik op de Boompjes sta en naar de overkant van de Maas kijk, naar de huizen op het Prinsenhoofd, dan moet ik denken aan het schilderij van Breitner, dat ik eens zag m het ‘Rijksmuseum van Amsterdam. Misschien hangt het er nog. De […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Een nieuw pand aan de Hoogstraat

  Rotterdam, 10 april 2013

  De firma Meddens en Zoon, het bekende magazijn in heerenkleding aan de Hoogstraat te Rotterdam, zal het volgende jaar sedert 100 jaar bestaan en als inleiding tot de viering van dit jubileum wordt het pand aan de Hoogstraat op den hoek van de Vlasmarkt verbouwd, […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Sluitstuk westelijke kant van Coolsingel

  Rotterdam, 8 april 2013

  Het architectenbureau ir. E.H. & H.M. Kraaijvanger c.i. te Rotterdam heeft in opdracht van Philips Pensioenfonds een ontwerp gemaakt van een kantoorgebouw met zes winkels, dat zal verrijzen op de hoek van de Coolsingel en de Kruiskade. Afgezien van de bebouwing rondom het Hofplein, die […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Nieuw kantoor aan Blaak

  Rotterdam, 6 april 2013

  Aan de Blaak is begonnen met de bouw van een 47 meter hoog kantoorgebouw. Samen met het in aanbouw zijnde kantoor van de Nieuw Rotterdam Groep (naast de bank van Mees) vult dit kantoor het gat aan de zuidkant van de Blaak. Beide kantoren steken […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Brug over de Delfshavensche Schie

  Rotterdam, 4 april 2013

  Zooals reeds te voren is opgemerkt, is de nieuwe brug ingericht voor vier sporen. Zij vertoont drie openigen; boven de middelste, die een doorvaartwijdte van 9.12 M. heeft, bevinden zich vier rolbasculebruggen voor enkel spoor; de westelijke opening, waarboven een viersporige brug is aangebracht, heeft […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Het nieuwe gebouw van C. en A. Brenninkmeyer

  Rotterdam, 2 april 2013

  Wat komt er in de plaats van de karakteristieke eerwaardige Waalsche kerk met haar elegante toren, die in het levendige stadsbeeld, dat de Hoogstraat biedt, zoo’n geestige dominat was? Velen zullen dit reeds hebben gevraagd en indertijd heeft het Nieuwsblad reeds gemeld, dat de firma […] Lees de rest van dit artikel…