9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

februari, 2013

 1. Het panorama van Rotterdam

  Rotterdam, 27 februari 2013

  Op de tentoonstelling van werken van Rotterdamche beeldende kunstenaars, welke dezer dagen in het Museum Boymans is geopend, werd zaterdag aan de verzameling toegevoegd bovenstaand nieuw schilderij van Marinus Richters, weergevende een panorama van het oude Rotterdam uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 27 mei 1940 De Historisch […] Lees de rest van dit artikel…


 2. De Nederlandsche Handels-Hoogeschool

  Rotterdam, 25 februari 2013

  Bij de afbeelding van het tijdelijk gebouw der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, dat verrijzen zal aan den Pieter De Hooghweg alhier, kan als toelichting het volgende worden medegedeeld: Architecten zijn de heeren Van der Heyden en Van Nieuwenhuyzen. Over het geheel werd er naar gestreefd een solide […] Lees de rest van dit artikel…


 3. De nieuwe R.K. kerk aan de Wijnhaven

  Rotterdam, 23 februari 2013

  Wanneer tengevolge van veranderde maatschappelijke of geestelijke denkwijze ook de kunstuitingen zich wijzigen, dan is ‘t altijd de bouwkunst, die het laatste onder den invloed der nieuwe ideeën geraakt. Vandaar dat, waar in ‘t laatste vierendeel der vorige eeuw op elk ander gebied der kunsten […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Als de winter komt…

  Rotterdam, 21 februari 2013

  bron afbeelding: Polygoon-Hof Het bekende standbeeld van den dichter Tollens, in het park te Rotterdam, wordt weer voor den duur van den winter in een houten bekisting geplaatst. Het standbeeld is namelijk uit marmer gehouwen en marmer verdraagt geen vorst, die het beeld zou kunnen […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Een nieuw gebouw der Rotterdamsche Hypotheekbank

  Rotterdam, 19 februari 2013

  Op den hoek van den Schiedamschesingel en de Witte de Withstraat zijn de architecten B. Hooykaas en Zoon bezig met het bouwen van een nieuw kantoorgebouw voor de Rotterdamsche Hypotheekbank, thans aan de Bierhaven gevestigd. Zooals de teekening toont, krijgt de bank, als het nieuwe […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Een nieuw concertgebouw te Rotterdam

  Rotterdam, 17 februari 2013

  Sinds de oude Doelenzaal verdwenen is, bestaat er in Rotterdam dringende behoefte aan een concertzaal. De architecten Brinkman en Van der Vlugt maakten een ontwerp voor een gebouw met een groote en een kleine zaal, ruimte biedende voor respectievelijk 2.200 en 1.000 personen. De kosten […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Electrisch gemaal Noordplein

  Rotterdam, 15 februari 2013

  Op het Noordplein is thans gereed gekomen het nieuwe electrische gemaal, dat voor den rioolafvoer van het Noordelijk stadsgedeelte weldra zal hebben zorg te dragen. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 10 oktober 1924


 8. Een nieuwe verkeersregeling voor den Coolsingel

  Rotterdam, 13 februari 2013

  Een belangrijke vereenvoudiging, die tevens een verbetering is van het rijverkeer over den Coolsingel zal binnenkort worden ingevoerd. Nu op het oogenblik vindt de auto-bestuurder op zijn weg van het Hofplein naar het Calandplein of vica-versa telkens verkeersagenten, die hem tot stoppen verplichten en op […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Magazijn Esders

  Rotterdam, 11 februari 2013

  Na drie jaar onderhandelen heeft de firma Esders eindelijk haar tunnel onder de Hoofdsteeg van het oude naar het nieuwe magazijn gekregen en – zooals verleden week al werd verteld – is men met de voorbereidingen voor den tunnelbouw begonnen. Hierboven geven we een afbeelding […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Moderne villabouw in Dijkzicht

  Rotterdam, 9 februari 2013

  Aan de Jonghkindstraat achter de Westersingel is de firma F.W. Zonneveld begonnen met den bouw van een moderne Villa volgens de plannen van de architecten Brinkman en Van der Vlugt, die in deze stijl ook het huis van den heer Van der Leeuw aan de […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Het Spiekman-monument

  Rotterdam, 7 februari 2013

  Tot onze vreugde zijn wij thans in staat onzen lezers de juiste afbeelding te kunnen aanbieden van het monument, dat ter eere van de nagedachtenis van onzen onvergetelijken voorman Hendrik Spiekman in onze stad zal worden opgericht. Bijgaande tekeening stemt volkomen overeen met de foto, […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Nieuw gebouw der Huishoudschool

  Rotterdam, 5 februari 2013

  Aan den Noordzijde van de Graaf Florisstraat is, uiterlijk althans, gereed gekomen het nieuwe gebouw der Huishoudschool. Te midden van de woonhuizen maakt het massale bouwwerk, ontworpen door den architect J.J. Gort, uit Den Haag, een impossanten indruk. De aannemersfirma H. en P. Voormolen, die […] Lees de rest van dit artikel…


 13. R.K. Meisjesscholen in Tuindorp-Vreewijk

  Rotterdam, 3 februari 2013

  De nieuwe St. Helena en St. Odiliascholen aan den Dalweg, die gisteren zijn ingewijd. De plechtigheid werd voorafgegaan door een gezongen mis, opgedragen door pastoor W. H. Muller en waarbij een jongenskoor, onder leiding van broeder Theofilus zich deed hooren. De inzegening geschiedde door den […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Heipalen voor den Bergpolder

  Rotterdam, 1 februari 2013

  Nu men in den Bergpolder druk aan het bouwen us gegaan, is er in de Schie een druk vervoer van heipalen. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 14 januari 1933 blz 9