9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

januari, 2013

 1. De Willem Schürmannflat in de Parklaan

  Rotterdam, 30 januari 2013

  Hierboven de afbeelding van het flatgebouw, dat door de N.V. “Willem Schürmann” aan de Parklaan op den hoek van de Parkstraat wordt gebouwd. Architect is de heer W. van Tijen alhier, die ons echter verzocht mee te deelen, dat ook de architectem J. Uyterlinde en […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Middenstandswoningen aan de Nicolaas Beetsstraat

  Rotterdam, 28 januari 2013

  Het blok middenstandswoningen aan de Nicilaas Beetsstraat (terrein van het voormalige balkengat van de firma Van de Wetering) dat wordt gebouwd door den aannemer J. van Dort. Architect is de heer A. Krijgsman. De twee etages hebben ieder de derde verdieping voor de helft als […] Lees de rest van dit artikel…


 3. De nieuwe viaduct in “Zuid”

  Rotterdam, 26 januari 2013

  De viaduct in Rotterdam Zuid, die im verbang met den tunnelbouw in den verbindingsweg van den tunnel met den nieuwen weg naar Dordrecht over het emplacement IJsselmonde wordt gebouwd, nadert haar voltooiing. Men ziet hier de viaduct in de richting van West naar Oost, dus van […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Reese’s danspaleis: Pschorr

  Rotterdam, 24 januari 2013

  Achter café Pschorr aan den Coolsingel zijn timmerlieden en meubelmakers, marbriers en decorateurs bezig met de laatste werkzaamheden aan het groote danspaleis, dat de heer Reese daar eerstdaags denkt te openen. Achter het ondiepe cafégebouw was nog een groote ruimte, bestemd voor uitbreiding reeds bij […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Het Grand Theatre

  Rotterdam, 22 januari 2013

  Herboren en herdoopt is gisterenavond het vroegere Pompenburg-theater heropend. Het ziet er daar nu heel anders uit dan een jaar geleden, toen deze inrichting de eerste maal werd geopend. Ze was onder ongunstige omstandigheden tot stand gekomen. Er mankeerde aan het gebouw dan ook het […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Het Ooster-theater

  Rotterdam, 20 januari 2013

  Het Ooster-theater aan de St. Jansstraat wordt hedenavond voor het publiek geopend, d.w.z. dat den Rotterdammers de gelegenheid wordt gegeven tot het bezoeken van een van die moderne inrichtingen, die dank zij het financieele succes van de film, niet ophouden in aantal te vermeerderen. Het […] Lees de rest van dit artikel…


 7. De spoorwegoverbrugging bij het Stadion

  Rotterdam, 18 januari 2013

  De overbrugging van het spoorwegemplacement Feijenoord vordert. ‘Werkspoor’ heeft spoed achter het werk gezet en eenige tijd reeds is men bezig met het opstellen der beide brugbogen, die een vrije overspanning van 70 meter hebben. Het transport van de duizenden kilo’s wegende liggers was aanvankelijk […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Monumentale wanden langs den tunnelafrit

  Rotterdam, 16 januari 2013

  Langs de afritten voor de tunnel aan den Linker Maasoever zijn hooge betonnen wanden geplaatst, welke aan het begin zijn versierd met eenige monumentale stukken graniet. Op den achtergrond ziet men steigerwerk, waarachter de ingang van de autotunnels schuil gaat. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 21 september […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Kop van Zuid

  Rotterdam, 14 januari 2013

  foto: Paul Broekhuisen


 10. Hoytemalaan in het tuindorpsche Hillegersberg

  Rotterdam, 12 januari 2013

  Hillegersberg blijft zich als villa-dorp gestadig uitbreiden en wel zóó, dat een steeds fraaier geheel ontstaat. Bovenstaande teekening geeft een beeld van de toekomstige bebouwing langs Hoytemalaan en Mauvalaan, zoo als die voor den bouwondernemer, den heer P. de Winter, aldaar is ontworpen door den […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Wat de ontwerper van den ‘Unie’-gevel zelf ervan zegt!

  Rotterdam, 10 januari 2013

  Bij drie mooie foto’s, die bewijzen dat de bonte kleur aan ‘s heeren Oud’s gevelontwerp niet ten goede komt, vertelt de architect bij onzen woningdienst in het laatste Bouwkundig Weekblad een en ander over den veel besproken en becritiseerden gevel, door hem ontworpen voor het […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Heulbrug wordt gesloopt

  Rotterdam, 8 januari 2013

  Nu de Schie is gedemt, zijn de bruggen, welke eens goede diensten deden hinderlijke obstakels voor het verkeer geworden. De Teylingerbrug is reeds grootendeels verdwenen, waar eens het trouwe pontje tegenover de Zomerhofstraat voer is al een bruikbaar pad gekomen en nu zal de oudste […] Lees de rest van dit artikel…


 13. De verlichting van de Willemsbrug

  Rotterdam, 6 januari 2013

  Na de verbreeding van de Willemsbrug is onmiddelijk begonnen aan een verbetering van de verlichting der brug, zooals het Nieuwsblad voor eenige dagen meldde. Gisteren was men, zooals onze fotograaf waarnam, met de montage der lampen bezig. De acht lampen, welke tot dusver uit het […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Held’s Autohandel

  Rotterdam, 4 januari 2013

  De firma Held’s Autohandel nam zaterdagmiddag het nieuwe gebouwencomplex, dat op den hoek van den Nieuwe Binnenweg en Gouvernestraat verrees, officieel in gebruik. Waar vroeger “De Poort van Kleef” em de dépedance daarvan stonden, bouwde de aannemersfirma J.A. Borst naar de plannen van den architect […] Lees de rest van dit artikel…


 15. 100 jaar geleden…

  Rotterdam, 2 januari 2013

  uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 2 janauri 1913