9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

december, 2012

 1. Nieuw Charlois breidt uit

  Rotterdam, 30 december 2012

  Het nieuwe Charlois breidt zich steeds uit. Thans is een blok van 34 woningen ontworpen, dat zal verrijzen op den voormaligen boomgaard aan de Gruttostraat, dus achter de Zegenstraat. Er is gerekend op open bebouwing van het terrein, d.w.z. dat de zijkanten der bouwblokken niet […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Hoek Pleinweg – Wolphaertsbocht

  Rotterdam, 28 december 2012

  In opdracht van den schoenenhandel Gebr. Kuypers heeft de architect, de heer J.C.H. van Ingen, bovenstaand plan ontworpen voor de bebouwing van den hoek Pleinweg – Wolphaertsbocht. Boven de moderne winkels zijn ruime bovenwoningen gedachtt van het z.g. anderhalve verdieping-systeem. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 2 november […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Een zwembad van suiker

  Rotterdam, 26 december 2012

  Het Noordelijk stadsdeel mist nog steeds een goede zwem- en badinrichting wat den heer Henri van Wandelen banketbakker, Benthuizerstraat No. 8 alhier, het initiatief deed nemen hierop de aandacht van belanghebbenden en autoriteiten te vestigen. Mogelijk dat dit aanleiding zou zijn, dat in afzienbaren tijd […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Café Restaurant De Unie

  Rotterdam, 24 december 2012

  Het is eigenlijk niet zonder bedenkingen en meer dan louter zakelijke toelichting te geven bij een bouwwerk: het is zoo verleidelijk achteraf de vóórgeschiedenis op eigen manier te reconstrueren (er zijn eenige aardige verhalen van dien aard in omloop!), maar bovenal – het resultaat moet […] Lees de rest van dit artikel…


 5. De bloemenkiosken aan den Coolsingel

  Rotterdam, 22 december 2012

  De bloemenkiosken aan het Van Hogendorpsplein waren, tengevolge van den bouw van het torenhuis, danig in de verdrukking geraakt. Ze moesten daar verdwijnen maar vanmorgen zijn ze met een frissche weelde van kleurige bloemen herrezen op den Coolsingel, schuin tegenover de Passage. De vier kiosken […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Minimum-snelheid in de Maastunnel

  Rotterdam, 20 december 2012

  Binnen afzienbare tijd kan men de opening van de Maastunnel tegemoet zien. Ten einde een vlot verkeer te verzekeren in deze belangrijke schakel tusschen de beide oevers zal het noodig zijn in de verordening op de straatpolitie eenige speciale voorschriften betreffende het tunnelverkeer op te […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Hoek Nieuwe haven – Groenendaal

  Rotterdam, 18 december 2012

  Aan de huurders van de panden 11 en 13 aan de Nieuwehaven en Groenendaal is op korten termijn de huur opgezegd, omdat de eigenaresse, mevr. Twiss – Martini Buys, deze perceelen heeft verkocht aan de bouwondernemers, de heeren Van Kuyk en Lagendijk, alhier, die ze […] Lees de rest van dit artikel…


 8. De Johannes Bogermanschool

  Rotterdam, 16 december 2012

  De nieuwe naar den President der Dordtsche Synode vernoemde school van de “Nederlandsche Hervormde schoolvereeniging op Gereformeerden grondslag” voor Christelijk nationaal lager, onderwijs te Feijenoord, waarvan de heer A.C. van Noordeloos voorzitter is, wordt Dinsdag a.s. door de architecten N. Tinbergen en Zoon alhier aanbesteed. […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Rotterdam downtown

  Rotterdam, 14 december 2012

  foto: Paul Broekhuisen


 10. Een nieuw gebouw aan de Tuindersstraat

  Rotterdam, 12 december 2012

  De Eerste Rotterdamsche Stoom- en Electrische Wasch- en Strijkinrichting aan de Baan 123 wordt eerlangs verplaatst naar de Tuindersstraat, naar een nieuw te bouwen inrichting. Grond er voor is gekocht tusschen de zwem- en badinrichting en de Koningin Emmaschool, de oude huisjes daar zullen worden […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Concert Heemraadsplein

  Rotterdam, 10 december 2012

  Op 31 augustus 1905 werd voor de eerste maal, in het plantsoen aan het Heemraadsplein, een muziektent geplaatst, waar de muziekvereeniging “Piet Hein” van Delfshaven haar eerste uitvoering gaf. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 31 maart 1906 In de verlichte tent op het welgelegen Heemraadsplein, waarop het […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Het nieuwe veilingsgebouw aan den Persoonsdam

  Rotterdam, 8 december 2012

  Tegen den tijd, dat de veilingen van groenten en andere tuinbouw-producten weer op zijn drukst worden, moet op den Persoonsdam het nieuwe veilingsgebouw gereed zijn, dat men daar is beginnen te bouwen voor de Coörperatieve Tuinbouw Veiling ‘De Zuid-Hollandsche Eilanden’. De architect A. I. Van […] Lees de rest van dit artikel…


 13. De H.B.S aan het Afrikaanderplein

  Rotterdam, 6 december 2012

  Nadat al eens wijzigingen in de bouwplannen was gemaakt voor de nieuwe H.B.S. aan het Afrikaanderplein, omdat bij de aanbesteding de raming opmerkelijk was overschreden, werd den 17den April een nieuwe aanbesteding gehouden, welke ook nog aannemelijk boven de raming uit ging. Tenslotte hebben B. […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Overdekte Zwem- en Badinrichting Tuindersstraat

  Rotterdam, 4 december 2012

  Aankondiging aanbestedingen – 25 april 1904 Rotterdam, 2 ure. – Het bestuur der naamlooze vennootschap Rotterdamsche Overdekte Zwem- en Badinrichting, in het Poolsch Koffiehuis aan het Beursplein: het bouwen van een inrichting als genoemd op een terrein aan de Tuindersstraat, tusschen de Van Oldenbarneveltstraat en […] Lees de rest van dit artikel…


 15. De scheurende huizen van het Borchershof

  Rotterdam, 2 december 2012

  De rij huisjes, alle gelijkvloersch, van het Borchershof of ‘Strooien Dorp’ aan den Lage Westzeedijk, die tengevolge van het opspuiten van het onmiddelijk aan dit hofje grenzende terrein bedenkelijke scheuren vertoonden, zijn door de bewoners ontruimd en zullen met den grond gelijk gemaakt worden. of […] Lees de rest van dit artikel…