9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

november, 2012

 1. Een geïmproviseerd strand

  Rotterdam, 30 november 2012

  Toen dezer dagen de zon op haar felst was, liet de Rotterdamsche jeugd alle preutsche begrippen varen. Eén-twee-drie gingen de kleeren uit en hoe vol het was aan den Reserveboezem bewijst wel deze foto, die onze fotograaf Maandagmiddag nam. uit: Rotterdams Nieuwsblad 18 juli 1928


 2. Nieuw winkelpand aan den Goudsche Rijweg

  Rotterdam, 28 november 2012

  Het pas voltooide gebouw – het eerste – van C. Jamin’s levensmiddelenbedrijf, op den hoek van de Vlietlaan en den Goudsche Rijweg, nadert thans zijn voltooiing. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 10 december 1931 blz 5


 3. Het nieuwe Rotterdamsche Sanatorium

  Rotterdam, 25 november 2012

  Veel geld voor stadsverfraaiing besteden we in Rotterdam niet; de nieuwe wijken zijn da nook zoo saai al seen goed deel der oude. Een uitzondering echter maakt het Westen. Daar althans mist men de benepenheid in den stratenaanleg, welke het Noorden en ook de Proveniersbuurt […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Een groot complex goedkoope woningen aan de Spangenschekade

  Rotterdam, 23 november 2012

  Een groep bouwondernemers, leden van de vereeniging “Algemeen Belang”, gaat aan de Spangenschekade, en de omringende straat een groot complex panden met goedkoope woningen zetten. Een bedrag van Fl. 5,50 per week is als gemiddelde genoemd. Het plan er voor is ontstaan in samenwerking tusschen […] Lees de rest van dit artikel…


 5. ‘t Zuidplein krijgt vorm

  Rotterdam, 21 november 2012

  Het Zuidplein, belangrijk knooppunt in Rotterdam-Zuid, krijgt vorm. Half juli komt dit bouwwerk gereed, dat door het Bouw- en Aannemningsbedrijf Van Omme & De Groot N.V. werd gebouwd naar ontwerp van het architectenbureau Vermeer en Van Herwaarden. Het blok, dat een fraaie afsluiting vormt van […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Breken aan den Schiedamsche singel

  Rotterdam, 19 november 2012

  De pamdem gelegen vlak naast de Bijenkorf aan den Schiedamsche singel, vallen thans onder sloopershanden. Zooals bekend, zal de N.V. Exploitatie-maatschappij “Necho” hier een moderne bebouwing van acht verdiepingen vestigen, waarbij de begane grond wordt bestemd voor winkels en op de étages flatwoningen zullen worden […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Wegwijzers naar het Museum Boijmans

  Rotterdam, 17 november 2012

  Op verschillende punten te Rotterdam worden kunstzinnig uitgevoerde wegwijzers geplaatst, welke de richting aangeven naar het museum Boijmans. De wegwijzers geven in een ijzer gedraagde voorstelling van een der meeste vermaarde kunstwerken in het museum: De verloren zoon van Jeroen Bosch. Rotterdamsch Nieuwsblad 29 augustus […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Het nieuwe zwembad te Charlois

  Rotterdam, 15 november 2012

  Gisteren is definitief besloten vandaag met den bouw van het nieuwe zwembad op den Linker Maasoever te beginnen. Het bestuur van de “Vereeniging Zwembad Charlois” is met de obligatieleening geslaagd en, naar ons werd medegedeeld, is het zeker, dat de zweminrichting in de z.g. “tramput” […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Een merkwaardig bouwwerk

  Rotterdam, 13 november 2012

  Begin maart wordt het merkwaardige en zeer moderne aspecten vertonende bouwwerk aan de Binnenweg, tegenover het onlangs in gebruik genomen, doch slechts gedeeltelijk afgebouwde meubelmagazijn van P. v. Reewijk, geopend. Het architectenbureau Brinkman & Van den Broek en Bakema heeft dit winkelpaleis, dat drie bekende […] Lees de rest van dit artikel…


 10. De woningbouw aan den Mathenesserweg

  Rotterdam, 11 november 2012

  Het groote woninblok aan den mathenesserweg, dat dezer dagen is tot stand gekomen door samenwerking van bouwers onder één architect (het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt), en over welks aesthetisch schoon de meeningen nogal verdeeld zijn, te oordeelen naar de gisteren gevoerde Raadsdiscussie. uit: […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Het nieuwe onderstation van het G.E.B. aan de Delftschevaart

  Rotterdam, 9 november 2012

  We geven hierboven de afbeelding van het onderstation, dat de dienst van P.W. ten behoeve van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf aan het bouwen is, op het door slooping vrij gekomen terrein achter de Stadsbank van Leening, begrensd door de Delftschevaart, de Bagijnenstraat, de Bagijnenhofstraat en de […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Een monumentale fontein voor ‘Het Westen’

  Rotterdam, 7 november 2012

  In den loop dezer week hebben we verslag gegeven van de opening eener tentoonstelling van ontwerpen voor een monumentale fontein, ingekomen als antwoord op een prijsvraag door de vereeniging “Het Westen” uitgeschreven. Zooals we reeds meldden, heeft de jury geen eerste prijs toegekend, doch als […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Een tocht door het verwoeste stadsdeel

  Rotterdam, 5 november 2012

  In de middaguren van woensdag 31 maart 1943 hebben Britsche vliegers bij zeer goed zicht de stad Rotterdam aangevallen. Een overzicht van de vernielde arbeiderswijken. Met groote deernis gedenkt Nederland de slachtoffers van den laatsten Britschen terreur-aanval op Rotterdam. Had het aantal dooden en gewonden, […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Straataanleg aan den Oost-Blommerdijkschenweg

  Rotterdam, 3 november 2012

  Binnen niet al te langen tijd zal een geheel nieuwe wijk verrijzen op de plaats, waar tot voor korte tijd de Bergweg-wandelaars genoten van een beperkt akker-gezicht en een aardige villa (die van den heer Wijlacker). De ondernemende firma Zaayer & Kurpershoek heeft, gedeeltelijk in […] Lees de rest van dit artikel…


 15. St. Hildegardiskerk

  Rotterdam, 1 november 2012

  Zeer belangrijke neogotische kerk, één van de twee (samen met de St. Lambertuskerk in Rotterdam-Kralingen) nog resterende neogotische kerken, die in Rotterdam als kerkgebouw in actief gebruik zijn. De kerk is thans een Rijksmonument (inventarisatienummer: 03247) Rooms-katholieke KERK, onderdeel van het kerkcomplex St. Hildegardiskerk. De […] Lees de rest van dit artikel…