9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

oktober, 2012

 1. De verkleining van de Oude Plantage

  Rotterdam, 30 oktober 2012

  Men is thans begonnen met het rooien van dat gedeelten der Oude Plantage, dat is afgestaan aan een tweetal sportvereenigingen voor het maken van een clubhuis enz. In den Raad is tegen dat voorstel geopponeerd, op grond van de onwenschelijkheid om dit toch al niet […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Weer 28 panden aan den Groene Hilledijk

  Rotterdam, 28 oktober 2012

  Het bouwen aan den Linker Maasoever geschiedt in den laatsten tijd in vertraagd tempo. Er is daar voornamelijk nog belangstelling voor lage huizen met vrije beneden- en bovenwoningen, het type, dat sedert de eerste Rotterdamsche stadsuitbreiding ook in het Noorden zooveel succes heeft gehad. Het […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Aan den Statensingel

  Rotterdam, 26 oktober 2012

  Nu de eerste palen voor woningbouw in “Blijdorp” verleden week zijn geslagen, beginnen er meer bouwers. De teekening hierboven geeft het aspect van een blok panden, waarvan de Gebr. Spindler alhier binnenkort er een aantal gaan bouwen. Daarnaast de heer P. van Boven, te Schiedam, […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Nieuw uitbreidingsplan Zuid

  Rotterdam, 24 oktober 2012

  Op bijgaande teekening is in beekd gebracht het nieuwe uitbreidingsplan voor den Linker Maasoever, zooals Burg. en Weth. ter vaststelling aan den Gemeenteraad hebben aangeboden. Gelijk in het Nieuwsblad van Zaterdag is medegedeeld, moet dit het uitbreidingsplan van 1927 vervangen, omdat een vereenvoudiging en beperking […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Woningbouw-experiment te Charlois

  Rotterdam, 22 oktober 2012

   foto: google streetview Iedereen kent zoo langzamerhand de etagewoning met halve slaapverdieping.Ze is een na-oorlogsch product, dat als voornaamste bezwaar had, dat de eerste etage de slaapvertrekken boven slechts bereiken kan langs een onaangenaam hooge trap. Aan de Rockanjestraat te Charlois heeft de levensverzekeringsmaatschapij ‘Prudentia’ […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Een eerste geval van erfpacht

  Rotterdam, 20 oktober 2012

  Begrensd door Breede Hilledijk, Maashaven en Hillelaan, heeft de gemeente een driehoekig terrein liggen, dat tot dusver geen emplooi had kunnen vinden. Thans echter is daarop het oog gevallen van de bouwondernemers W. en T. den Ouden alhier, die er den architect Dürrer een eenvoudige […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Een mooie hoek met huizen

  Rotterdam, 18 oktober 2012

  Op verzoek van het bouwbureau Henri van Ingen, Vlietlaan 8, te Rotterdam, zijn we eens derwaarts getogen, om eenige huizen aan de julianalaan te bezichtigen. De Julianalaan behoort reeds tot de grootste stedelijke onderneming, welke villapark Rozenburg heet. Indertijd hebben wij over dit plan geschreven. […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Groot bouwblok aan de Mijnsheerenlaan

  Rotterdam, 14 oktober 2012

  Ook in Rotterdam-Zuid komen steeds meer bouwondernemers in actie. Trouwens de bouwers van het hierboven afgebeelde bouwblok, dat aan de Mijnsheerenlaan zal verrijzen, de heeren P. en C. van der Schenk, alhier, hebben, ook toen er geen grond van de gemeente te koop was, door […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Het telefoongebouw aan de Vlaggemansstraat

  Rotterdam, 14 oktober 2012

  Ten einde te voorzien in den grooten achterstand, die bestaat in de voldoening aan de aanvragen om nieuwe telefoonaansluitingen, heeft de gemeenteraad indertijd besloten tot vergrooting van het telefoongebouw aan de Botersloot en tot stichting van een nieu centraalbureau op een terrein aan de Korenaarstraat. […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Panorama vanaf de nieuwe heftoren

  Rotterdam, 12 oktober 2012

  Onze fotograaf heeft den eersten heftoren van de nieuwe spoorbrug over de Koningshaven beklommen. Ziehier het resultaat van zijn stoute onderneming. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 3 maart 1926


 11. De “School met den Bijbel” aan de Zoutziederstraat

  Rotterdam, 10 oktober 2012

  Vrijdagavond om 7 uur zal in de Ned. Herv. Kapel. “Spangen” een bijeenkomst worden gehouden ter gelegenheid van de opening der tweede school van de vereeniging “Een School met den Bijbel” in welke bijeenkomst ds. Brunt het woord voeren zal. De eerste school der vereeniging […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Aan de Glashaven

  Rotterdam, 8 oktober 2012

  Naar ontwerp van architect D. Dürrer heeft de N.V. Bouwmij. W.A. & A. v.d. Velden aan de Glashaven een omvangrijk bedrijfspand gebouwd, dat als beleggingsobject is aangekocht door het Nederlands Landbouwfonds. Het thans bijna voltooide gebouw is reeds gedeeltelijk betrokken, o.m. door het Dordts Assurantiebedrijf […] Lees de rest van dit artikel…


 13. De Wilgenplas bij Rotterdam

  Rotterdam, 6 oktober 2012

  Het is juist vijf-en-twintig jaar geleden dat de Rotterdamsche forensen, die liever in Den Haag woonden, dan in het toen nog heelemaal geen woonstadallures aan den dag leggende Rotterdam, hun eigen electrische treinverbinding kregen in den eersten electrische spoorweg, dien we in Nederland te zien […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Holland – België op het Beursplein

  Rotterdam, 4 oktober 2012

  Sportief Rotterdam, jong en oud en van alle standen, heeft zich gisteren weer op het Beursplein verzameld om den wedstrijd Holland-België te Amsterdam in de levendige en duidelijke reproductie op ons groote bord te volgen en te genieten en het is weer een alleraardigste middag […] Lees de rest van dit artikel…


 15. De hoek Mathenesserlaan – Vierambachtstraat

  Rotterdam, 2 oktober 2012

  De ijzeren kleppen van de Mathenesserbrug krijgen nu hun definitieve kleur; groen en wit met een zwarte balk – de voltooiing nadert. Ook het straatwerk in de omgeving is zoo goed als gereed en op het pleintje aan ‘t eind der Mathenesserlaan zet men een […] Lees de rest van dit artikel…