9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

september, 2012

 1. Bouwen bij de Mathenesserbrug

  Rotterdam, 30 september 2012

  Op den hoek van den Mathenesserweg en Mathenesserdijk is de bouwondernemer Buitendijk begonnen met heien voor een blok winkel- en woonhuizen, waarvan de architectuur door den architect M. Brinkman is ontworpen in nauw contact met de wenschen en belangen van den bouwer. Een kijkje op […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Nieuw schoolgebouw aan de Korfmakersstraat

  Rotterdam, 28 september 2012

  Deze week zal de eerste paal geslagen worden voor de hier afgebeelde, door den architect Jos. de Jonge alhier ontworpen school voor U.L.O. met 7 lokalen aan de Korfmakersstraat in Tusschendijken, ter vervanging van de U.L.O.-school met 4 lokalen (Dr. Woltjerscholen) aan het Boschpolderplein welk […] Lees de rest van dit artikel…


 3. De nieuwe R.K. school met broederhuis aan de Putschelaan

  Rotterdam, 26 september 2012

  Merkwaardig is het wel een beteekenis de schoolgebouwen reeds hebben en steeds meer krijgen in de nieuwe stadswijken, welk zoo snel onstaan aan den overkant der rivier, in Rotterdam-Zuid. Belangrijke complexen gemeente-scholen vindt men halverwegen als accentueerende punten in de bebouwing. Maar ziet men de […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Inhuldiging van het Israëlietisch Weeshuis

  Rotterdam, 24 september 2012

  In de eetzaal van het nieuwe Israëlietische weeshuis aan de Mathenesserlaan 208 waren gisterenmiddag de autoriteiten der Joodsche gemeente, dames en heeren, samengekomen om de stichting op feestelijke wijze in te wijden. De kinderen in feestdagkleedij, met vader en moeder Kiek, oud-weezen en verschillende belangstellenden […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Een nieuw gebouw en een oude gedenksteen

  Rotterdam, 22 september 2012

  Het gebouw aan het Oostplein, waarin een bijkantoor van de Spaarbank te Rotterdam en een bijkantoor van de Amsterdamsche Bank huisvesting zullen vinden, is thans zoo goed als gereed. De gemeente heeft dit bouwwerk, dat ontworpen is door de architecten Van der Heyden en Nieuwenhuyzen, […] Lees de rest van dit artikel…


 6. De mr. D.P.D. Fabiusschool

  Rotterdam, 20 september 2012

  Een zeer fraaie school! Het uiterlijk is reeds dadelijk opmerkelijk, gevolg van den door het terrein gestelde eisch, geen schoollokalen aan de straatzijde tr projecteren. De architect, de heer J.P. Logemann maakte uit deze moeilijkheid een deugd en ontwierp een zeer markanten gevel, waarvan het […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Een nieuw gebouw voor de Nederlandse Bank

  Rotterdam, 18 september 2012

  Ongeveer op dezelfde plaats, waar vroeger het oude gebouw van de bijbank van de Nederlandse Bank n.v. stond en werd verwoest, errijst thans langzaam het nieuwe gebouw naar een ontwerp van prof. ir. H.T. Zwiers te Haarlem. Keerde vroeger het gebouw zijn smalste kant naar […] Lees de rest van dit artikel…


 8. De nieuwe gebouwen van Van Nelle

  Rotterdam, 16 september 2012

  Zooals het Nieuwsblad reeds eerder berichtte, heeft de directie van “De Erven de wed. J. van Nelle” besloten haar fabrieken en kantoren uit het midden der stad te verplaatsen naar een terrein aan de Delfschavensche Schie. Aan deze plannen is reeds een begin van uitvoering […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Moderne middenstandswoningen Beukelsdijk

  Rotterdam, 14 september 2012

  Zeker, er heerscht woningnood, maar dat heft wel degelijk zijn geode zijde. Want wat er nu bedacht en uitgevoerd wordt, om in de leniging van het woningtekort te voorzien, is menigmaal zoo vernuftig en praktisch, dat menige vondst blijvende waarde zal hebben. Dat bevonden wij […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Demping van de Binnenrotte

  Rotterdam, 12 september 2012

  uit: De Maastunnel, 2e jaargang, juli 1939, No. 9   Te ’s Gravenhage is gisteren aanbesteed: het dempen van de Binnenrotte alhier en het maken van funderingswerken en afwateringswerken alhier. Minste inschrijvers waren de heeren Engel en van Krevele n te Rotterdam, voor FL. 454.900,- […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Sluitstuk van de Appelenpunt

  Rotterdam, 10 september 2012

  Het hierbij afgebeelde bedrijfscomplex, waarvan op 10 mei jl. de eerste paal is geslagen, zal het sluitstuk vormen van de z.g. Appelenpunt, het in het Basisplan voor bedrijfsbebouwing bestemde stadsgedeelte tussen Wijnhaven, Scheepsmakershaven en Glashaven. Dit bouwwerk zal op de hoek van de Wijnhaven en […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Verbouwen aan de Lange Pannekoekstraat

  Rotterdam, 8 september 2012

  Een tekening van het gevelontwerp voor de te verbouwen winkelmagazijnen aan de Lange Pannenkoekstraat 20, 24 en 26 van de Gebr. van Embden. Het ontwerp is van den architect P. Dick. De onderpui wordt opgebouwd van Marbriteglas, wit en blauw op granieten borstwering. uit: Rotterdams […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Aan den Bergschelaan

  Rotterdam, 6 september 2012

  In den Bergpolder is de N.V. Bouwbedrijf “Noord””aangevangen met het bouwen van een blok van 32 huizen, bevattende 96 woningen, gelegen aan de Bergschelaan, De Savornin Lohmanlaan, Abr. Kuyperlaan en Insulindestraat. De beide étageverdiepingen hebben de beschikking over een halve slaapétage op de derde verdieping. […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Lumey- en Doezastraten

  Rotterdam, 4 september 2012

  Hierboven de afbeelding van het eerste groote moderne blok woningen, dat in “Blijdorp” wordt gebouwd aan den Statensingel en de Lumey- en Doezestraten. Het plan voor dezen bouw is ontworpen door den architect H. Sutterland, alhier, en de eerste die er eenige panden van gaat […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Op oude fundamenten

  Rotterdam, 2 september 2012

  De heipalen staan in den grond, op het terrein, dat de heer A. van Kuyck heeft bestemd voor den bouw van 10 panden, tezamen bevattende 40 woningen, in de Dijkstraat te Rotterdam. Op dit zelfde terrein heeft dezelfde bouwer in 1932 eenige panden gebouwd, die […] Lees de rest van dit artikel…