9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

augustus, 2012

 1. De eerste acht panden in Blijdorp

  Rotterdam, 31 augustus 2012

  Eenige weken geleden maakte het Nieuwsblad melding van de plannen van eenige Rotterdamsche bouwers om in combinatie met den woningbouw in den polder Blijdorp een aanvang te maken en van de vlotte medewerking voor hun opzet van Plaatselijke Werken ondervonden. Maandag a.s. zullen de bouwondernemers, […] Lees de rest van dit artikel…


 2. De ‘patat puntzak’ op het Weena

  Rotterdam, 29 augustus 2012

  foto: Paul Broekhuisen


 3. Op de hoek van de Havenstraat en de Willem Buytenwechstraat

  Rotterdam, 27 augustus 2012

  Het rijtje oude Delfshavensche huisjes aan de Havenstraat, dat bij de Lage Erfbrug al zoo’n poover effect maakt naast de twee moderne bankfilialen daar, krijgt nu ook de concurrentie te verduren van het hierbij afgebeelde blok van zeven panden op den Zuidelijken hoek van de […] Lees de rest van dit artikel…


 4. De sportvelden bij het Nenijto-terrein

  Rotterdam, 25 augustus 2012

  De aanleg van sportvelden met wegen en afrastering in Blijdorp bij het voormalig Nenijto-terrein, uitgevoerd door jonge werkloozen, is thans gereed gekomen. Binnenkort zullen de fraaie velden, waarvan men hier een gedeelte in vogelvlucht ziet, officieel in gebruik worden genomen. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 27 februari […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Nieuw tramhuisje op het Oostplein

  Rotterdam, 23 augustus 2012

  Het Oostplein heeft een nieuw tramhuisje gekregen. Het was broodnodig, vooral daar dit plein onlangs is bevorderd tot een belangrijk knooppunt van tramlijnen. Op bovenstaande foto ziet men de nieuwe aanwinst in de oude vertrouwde omgeving van onzen sierlijken stadsmolen. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 1 april […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Een Juliana vaas

  Rotterdam, 21 augustus 2012

  De zeer fraaie monumentale bloemenvaas, die ontworpen werd door den beeldhouwer S. Miedema en die thans geplaatst is in het Park-Honingen, dank zij de zorgen eener uit de Julianafeesten voortgekomen commissie. uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 2 mei 1910


 7. De flatbouw in Blijdorp

  Rotterdam, 19 augustus 2012

  Op bovenstaande foto ziet men een maquette van de blokkenflats welke de Mij.”Oost” en de heer Slappendeel in Blijdorp gaan bouwen tusschen Statensingel en Stadhoudersweg en een tweetal zijstraten. Het worden, zooals het Nieuwsblad reeds meedeelde in totaal 30 panden met 90 flats, zeer comfortabel […] Lees de rest van dit artikel…


 8. De nieuwe hoek Schieweg – Walenburgerweg

  Rotterdam, 17 augustus 2012

  Een bekende straathoek eertijds aan den rand der stad, verdwijnt thans snel onder der sloopers mokers. Eerst is de hoek Walenburgerweg – Schiekade met de deftige heerenhuizen vervangen door een groot blok moderne woningen en winkels. Nu gaat ook de hoek er tegenover weg. De […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Uitbreidingsplan Schiebroek

  Rotterdam, 15 augustus 2012

  Onze kaart geeft een afbeelding van het nieuwe uitbreidingsplan voor Schiebroek, het welk aanmerkelijk afwijkt van het in 1923 vastgesteld plan, omdat door de Provincie en door Rotterdam communale en intercommunale verbindingen zijn geprojecteerd, welke de gemeente Schiebroek doorsnijden. De belangrijkste wijziging vormt de weg, […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Atlantic huis

  Rotterdam, 13 augustus 2012

  Waar eens te Rotterdam Hotel Leygraaff stond op het Westplein met het mooie uitzicht op de Maas, de Veerhaven en de Parklaan, ligt sinds 15 jaar een geraseerd terrein met een schutting. Want nadat de Furness het gebouw had gekocht en afgebroken is er van […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Een winkelgalerij aan de Beijerlandschelaan

  Rotterdam, 11 augustus 2012

  Dat Rotterdam-Zuid al meer de allures gaat aannemen van een stad op zichzelf kan men constateren als er eens een uurtje wordt besteed aan een wandeling op den Linker Maasoever. Dan ziet men hoe royaal het daar is aangelegd op de gedeelten, waar dit noodig […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Grand Hotel Central

  Rotterdam, 9 augustus 2012

  Rotterdam wordt weer een hotel rijker, en wel een naar alle eischen ingericht modern hotel, dat gedreven zal worden door de te Rotterdam vanouds bekende familie Allard. De heer J. Th. Allard, de zoon van wijlen den directeur van het Grand Hotel Coomans alhier, heeft […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Voorgeschreven bebouwing Rochussenstraat

  Rotterdam, 7 augustus 2012

  De gemeenteraad heeft indertijd besloten dat de gronden aan den hoek Rochussenstraat – Nieuwe Binnenweg uitgegeven zouden worden op voorwaarde dat de bebouwing zal voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn thans vastgelegd in een voorontwerp van den architect Otten, waarvan men de teekening hierboven […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Verdwijnende torens aan het Bolwerk

  Rotterdam, 5 augustus 2012

  De Ned. Spoorwegen gaan aan het Bolwerk de beide torens sloopen, die op den pijler van de Spoorbrug deze verscheidene tientallen jaren hebben geflankeerd. De torens zijn in die tijd bouwvallig geworden en afbreken is goedkooper dan restaureeren. Het gemetselde gedeelte gaat er af en […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Rotterdamsche Lloyd

  Rotterdam, 3 augustus 2012

  uit: De Maastunnel, 1e jaargang, september 1937, No. 9 foto: Van de Poll


 16. Het nieuwe Lischplein

  Rotterdam, 1 augustus 2012

  Het nieuwe Lischplein is nog wel niet geheel gereed, maar men kan toch reeds waarnemen, dat het in de nabije toekomst als prettige woonplaats nog aan waarde zal winnen. De vijver nadert reeds de voltooiing uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 30 juni 1937 blz 5 Architect ir. […] Lees de rest van dit artikel…