9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

juli, 2012

 1. Kantoorcomplex “Nijverheid & Handel”

  Rotterdam, 30 juli 2012

  Reeds is in het Nieuwsblad een beschrijving gegeven van het groote dubbele kantoorpand, dat de architect P.G. Buskens aan den Coolsingel op het terrein van het vroegere St. Lucia-gesticht gaat bouwen. De bouwmeester, die in 1911 reeds het hooge pand van Dunn en Co. Ontwierp, […] Lees de rest van dit artikel…


 2. De nieuwe Ambachtsschool aan den Beukelsdijk

  Rotterdam, 28 juli 2012

  Na een worsteling van eenige jaren met de autoriteiten is kort geleden eindelijk door de architecten De Roos en Overeijnder de tweede Rotterdamsche Ambachtsschool aanbesteed. Een derde school – op den Linker Maasoever – waaraan eveneens buitengewoon groote behoefte is en waarvoor ook reeds lang […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Met opbouwdag verscheen Manneke Jacques

  Rotterdam, 26 juli 2012

  Rotterdam doet niet meer onder voor Brussel: het heeft ook zijn manneke. In overeenstemming met onze noordelijke ingetogen aard heeft Manneke Jacques, zoals men met voorbijgaan van de beeldhouwer prof. Wenkebach, karakteristiek het beeld gedoopt heeft, toen het naar de Expo ging, een decenter houding […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Op den hoek van Beijerlandschelaan en Slaghekstraat

  Rotterdam, 24 juli 2012

  Dat de ondernemingsgeest nog steeds levendig is in “Rotterdam Zuid” getuigt het hierboven gereproduceerde plan aan de Beijerlandselaan – Slaghekstraat – Hilledijk, een onderneming van den heer G. Verwaal, die aan den architect J.C. Henri van Ingen de opdracht gaf voor dit grootsche plan. Met […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Moderne woningbouw in Rotterdam Zuid

  Rotterdam, 22 juli 2012

  Dat onze bouwondernemers er steeds meer toe overgaan goede zorg te besteden aan het uiterlijk hunner te bouwen panden toont bijgaande teekening van het hoekcomplex aan den Randweg bij de Beierlandsche laan, waar de heer Joh. Derksen, alhier, zoo pas begonnen is deze groote groep […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Bouwen aan den Hofdijk

  Rotterdam, 20 juli 2012

  De Hofdijk wordt nu eindelijk een behoorlijk breede winkelstraat. Nog moet een uitspringend complex panden worden weggebroken, doch dit is nu spoedig aan de beurt, zoodat de reguleering in het volgende jaar wel zal zijn gereed gekomen. Op het onlangs door de gemeente verkochte terrein, […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Het dak van de Maastunnel

  Rotterdam, 18 juli 2012

  Op het dak van de machinekamer in het ventilatiegebouw. De groote openingen waardoor de versche lucht wordt ingezogen, geven een idee van de groote kwanta die noodig zijn uit: De Maastunnel, 3e jaargang, maart 1940, No. 5 (foto: Vermeulen)


 8. Het nieuwe gebouw der Algemeene Levensverzekering Bank

  Rotterdam, 16 juli 2012

  De teekening van het nieuwe kantoorgebouw, dat voor de N.V. Algemeene Levensverzekering Bank, thans gevestigd aan de Schiekade O.Z. op den hoek van het Hofplein zal worden gebouwd, aan de Schiekade W.Z. op den hoek van de Proveniesstraat. Dit hoekterrein is gelegen ter hoogte van […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Bouwerij op het E.N.K.A terrein

  Rotterdam, 14 juli 2012

  Op het voormalig voetbalterrein van de E.N.K.A. te Hillegersberg wordt de bouw ondernomen van een blok van 34 panden, bevattende vrije boven- en benedenhuizen, liggende langs de Ceintuurbaan en de Lischbloemstraat. De hoekpanden bevatten een garage. De benedenhuizen bevatten twee kamers ensuite, 1 ruime slaapkamer, […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Puin in den Kralingscheplas

  Rotterdam, 12 juli 2012

  Dag-in, dag-uit tijden honderden wagens puin via de korte kade naar den Plaszoom en storten daar hun last langs den weg in den Plas. Met al het puin uit de stad zou heel de Plas kunnen worden gedempt. Doch dit is de bedoeling niet. Men […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Een nieuwe laan in Kralingen

  Rotterdam, 10 juli 2012

  Terwijl ten Stadstimmerhuize het gewijzigde uitbreidingsplan nog ter visie ligt en het inbrengen van bezwaren formeel dus nog mogelijk is, zijn op het bureau van den architect W. Th. H. ten Bosch, alhier de plannen in gereedheid gebracht voor de bebouwing van de nieuwe aan […] Lees de rest van dit artikel…


 12. De spoorbrug door de stad

  Rotterdam, 8 juli 2012

  uit: De Maastunnel, 2e jaargang, juli 1939, No. 9 uit: De Maastunnel, 3e jaargang, januari 1940, No. 3


 13. Nieuw Archiefgebouw R.V.S.

  Rotterdam, 6 juli 2012

  Het archiefgebouw voor de N.V. Rotterdamsche Verzekering-Sociëteiten (R.V.S.) zal gebouwd worden in de Westerstraat op de plaats waar nu de panden nrs. 17 en 19 in deze straat staan en die voor dit doel gesloopt zullen worden. Het hoofdkantoor van de R.V.S. is, zooals bekend, […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Confectiehuis Van der Werff

  Rotterdam, 4 juli 2012

  uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 5 april 1935 blz 6


 15. Het nieuwe Erasmiaansch Gymnasium

  Rotterdam, 3 juli 2012

  Aan de Wytemaweg op het vroegere Land van Hoboken, zal het nieuwe Erasmiaansche Gymnasium verrijzen. Reeds in 1933 werd tot den bouw besloten, omdat het bestaande gebouw te klein werd en het drukke verkeer hinderlijk is. Thans heeft de Gemeenteraad het eerste crediet voor den […] Lees de rest van dit artikel…