9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

juni, 2012

 1. Hoek Donkerslootstraat en de Vlasakkerstraat

  Rotterdam, 30 juni 2012

  In de onmiddelijke omgeving van het in aanbouw zijnde Feijenoord-stadion, op den hoek van de Donkerslootstraat en de Vlasakkerstraat is de bouwondernemer J.P. Manhave is begonnen, naar plannen van den architect W.Th.T.ten Bosch, met den bouw van zespanden van het type beneden- en bovenwoning. In […] Lees de rest van dit artikel…


 2. De nieuwe Witte de Withstraat

  Rotterdam, 28 juni 2012

  Vandaag is de vernieuwde Witte de Withstraat voor het verkeer opengesteld. Slokop verkeer heeft alle mooie boomen, die het wandelen door deze straat vroeger tot een genoegen maakten, opgevreten en daarbij ook nog een flink stuk van beide trottoirs afgeknabbeld. Nu is de “Witte de […] Lees de rest van dit artikel…


 3. De HEMA opent morgen om 2 uur

  Rotterdam, 26 juni 2012

  uit: Rotterdamsch Nieuwsblad 14 november 1940 blz 4


 4. ‘Touwtjespringend meisje’

  Rotterdam, 24 juni 2012

  Tekening Penseel en aquarelverf op papier, afmetingen: 1000 x 740 mm in 1971 aangekocht door museum Boymans van Beuningen 1971. Muurschildering Wethouder Riezenkamp onthulde de muurschildering “Touwtjespringend meisje” van de kunstenaar Co Westerik aan de zijgevel van het hoofdbureau van politie aan het Doelwater op […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Duizend goedkoope arbeiderswoningen

  Rotterdam, 22 juni 2012

  De Patroonvereeniging Rotterdamsche Bouwkring “Algemeen Belang” en de Afdeeling Rotterdam van den Ned. R.K. Bond van Bouwpatroons hebben tot het Gemeentebestuur het verzoek gericht ter distributie onder haar leden, allen particuliere bouwondernemers, hun twee perceelen bouwgrond ter beschikking te stellen, n.l. één in Oud-Mathenesse en […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Het Ding

  Rotterdam, 20 juni 2012

  Op de avond van de Opbouwdag 21 mei 1957 is de metaalplastiek van de in Rusland geboren Amerikaanse beeldhouwer Naum Gabo (zijn eigenlijke naam is Pevsner) door zijn ontsteking van licht ‘onthuld’. De beeldhouwer zelf noemde zijn schepping een ‘ideologische bijdrage tot het constructivisme’. Het […] Lees de rest van dit artikel…


 7. De Nenijto-ingang wordt gesloopt

  Rotterdam, 18 juni 2012

  Op het eerste gezich zou men denken, dat de foto rechts uit Amerika komt, zooals men er reeds zoovele heeft gezien van Amerikaansche arbeiders, die boven op een wolkenkrabber, zonder zich te bekommeren om hun gevaarlijke positie op duizeling wekkende hoogte, rustig hun werk verrichten […] Lees de rest van dit artikel…


 8. De Groote kerk kan worden herbouwd

  Rotterdam, 16 juni 2012

  De commissie Van der Steur, welke tot taak heeft na te gaan, of de door de ramp van 14 Mei te Rotterdsam beschadigde historische of uit een oogpunt van kunstwaarde belangrijke gebouwen hersteld kunnen worden, heeft dezer dagen haar rapport uitgebracht aan B. en W. […] Lees de rest van dit artikel…


 9. De Nederlandse Nijverheidstentoonstelling (Nenijto)

  Rotterdam, 14 juni 2012

  In verband met de in dit jaar in Amsterdam te houden Olympische spelen, waarbij verschillende volkeren met elkaar zullen wedijveren op het gebied van lichaamsoefeningen, is in Rotterdam het denkbeeld opgekomen, om in hetzelfde jaar in die stad een internationale nijverheidstentoonstelling te organiseren, waarbij de […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Stoommeelfabriek ‘De Maas’

  Rotterdam, 12 juni 2012

  De meelfabriek ‘De Maas’ vormde architect Michiel Brinkmans eerste grote opdracht. De directie bestond uit leden van de familie Van Dusseldorp. Deze familie uit Vlaardingen handelde al generaties lang in granen. De voorloper van de fabriek die Brinkman zou ontwerpen, stond in Vlaardingen en heette […] Lees de rest van dit artikel…


 11. In de tunnel onder het Oostplein

  Rotterdam, 10 juni 2012

  Een merkwaardig karwei is er gaande onder het Oostplein. Daar loopt tusschen den Boezem en het Boerengat de meer dan 100 meter lange tunnel, die met een zij-arm in verbinding staat met Schieland’s electrisch gemaal aan de Admiraliteitskade. Gedeelten van deze onderaardsche gang van meer […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Flatgebouw “Westzeedijk”

  Rotterdam, 8 juni 2012

  Wat Amsterdam in de Stadionbuurt al lang kende en Den Haag aan den Benoordenhoutscheweg en in Zorgvliet o.a. nu ook heeft, nadert zijn voltooiing aan den Westzeedijk. Reeds is men begonnen met de afwerking van het groote flatgebouw, ontworpen door de architect F.L. Lourijsen, dat […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Paulus

  Rotterdam, 6 juni 2012

  Het Paulusbeeld aan de zuidvleugel (Blaakzijde) van de St. Dominicuskerk bevestigd, is 2 meter hoog en is verdeeld in drie grote partijen: n.l. de romp en de beide armen. Het kleine hoofd en de geheven handen zijn meer gedetailleerd weergegeven. en vallen pas op wanneer […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Fietsen over de Willemsbrug

  Rotterdam, 4 juni 2012

  De Hoofd-Commissaris van Politie deelt het volgende mee: “Herhaaldelijk bereiken mij de laatste tijd en verzoeken van de zijde van de burgerij om het rijwielverkeer op de Willemsbrug, behalve over het rijwielpad, óók te voeren over de rijbaan bestemd voor het langzame verkeer. Aan deze […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Hotel Atlanta

  Rotterdam, 2 juni 2012

  Een teekening van het nieuwe hotel-café-restaurant, zooals dat op den hoek van den Coolsingel en de Aert van Nesstraat zal verrijzen en waarvan weldra de aanbesteding wordt gehouden. De panden waarin voorheen de café’s “Royal” en “Hollandais” waren gevestigd en eenige kleinere panden in de […] Lees de rest van dit artikel…