9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

maart, 2012

 1. Het nieuwe Kantoorgebouw van de Heinekens Bierbrouwerij

  Rotterdam, 30 maart 2012

  In den tuin van het café “Hollandia” op den hoek van den Crooswijkschesingel en de Linker Rottekade gaat de Heinekens Bierbrouwerij een nieuw kantoorgebouw bouwen in aansluiting op het vrij bescheiden kantoor dat er thans staat. De architect Kromhout heeft het monumentale gebouw ontworpen en […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Stadion Feijenoord 75 jaar!

  Rotterdam, 27 maart 2012

  27 maart 1937 – 27 maart 2012


 3. De Delftsche poort

  Rotterdam, 26 maart 2012

  Rotterdam, de tweede stad des rijks, heft op bouwkundig gebied weinig overblijfselen uit vroegere eeuwen aan te wijzen en staat in dit opzicht bij menige kleinere plaats van ons Vaderland ten achter. Van het weinige dat uit vroegere dagen is overgebleven, mag zeker tot het […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Het nieuwe post- en telegraafgebouw te Rotterdam

  Rotterdam, 24 maart 2012

  De geweldige uitbreiding van den dienst van posterijen, telegrafie en telefoon zal in de eerstvolgende jaren in ons land den bouw van nieuwe post- en telegraafgebouwen in de grootere steden noodig maken waarbij in de eerste plaats in aanmerking zullen komen Amsterdam, waar eene belangrijke […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Blaeu’s Toonneel der Steden: Rotterdam

  Rotterdam, 22 maart 2012

  uit: Blaeu’s Toonneel der Steden auteur: Joan Willemsz Blaeu 1652


 6. Bouwen aan den Walenburgerweg

  Rotterdam, 13 maart 2012

  In ruil voor het aan de gemeente afgestane terrain aan den Groenedaal, ten behoove voor een eventueel doortrekken van deze straat naar het Oostplein, hebben de bouwondernemers de heeren Van Kuijk en Lagendijk. Alhoer, van de gemeente een terrein aan den Walenburgerweg en de Hoevestraat […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Stichting ‘Havenbelangen’ Rotterdam

  Rotterdam, 11 maart 2012

  uit: Rotterdam Stichting ‘Havenbelangen’ Rotterdam augustus 1957 foto omslag Ad Windig


 8. Kantoorgebouw Centraal Bureau G.A.

  Rotterdam, 9 maart 2012

  De opdracht voor het ontwerpen van een nieuw kantoorgebouw voor de Nationale Coörperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw “Centraal Bureau” G.A. werd in 1954 verstrekt aan het architectenbureau Roosenburg-Verhave-Luyt-De Jongh. In 1962 is de architect ir. D. Roosenburg overleden. De dienst voor stadsontwikkeling en […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Flatgebouw Hoek Botersloot – Nieuwe Markt

  Rotterdam, 7 maart 2012

  In het voorjaar 1938 zal op den hoek van de Botersloot en de Nieuwe Markt gereed komen het hierbij afgebeelde flatgebouw dat 5 winkels, 22 woningen en 3 kantoren zal bevatten. De architectuur is van het architectenbureau Margrij alhier, de bouw geschiedt door den heer […] Lees de rest van dit artikel…


 10. De nieuwe bebouwing aan het Noordplein

  Rotterdam, 5 maart 2012

  Reeds eenigen tijd geleden is hier mede gedeeld, dat de N.V. “Pleinzicht” op het terrein van de firma S. E. Cohen en Co. aan den Zwaanshals een complex van 82 panden zou bouwen, zulks met doortrekking van de Zaagmolenkade en de Woelwijkstraat en verbreeding van […] Lees de rest van dit artikel…


 11. De Herv. Kerk in Tuindorp-Vreewijk

  Rotterdam, 2 maart 2012

  De voorspoedige groei van de zelfstandige Ned. Herv. Gemeente in Tuindorp-Vreewijk heeft het mogelijk gemaakt, dat den architecten Verhage en Kok het ontwerpen van een nieuw kerkgebouw kon worden opgedragen. De hulpkerk, waar een eigen predikant optreedt, die sinds verleden zomer wordt bijgestaan door een […] Lees de rest van dit artikel…