9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

januari, 2012

 1. De schouwburg te Rotterdam

  Rotterdam, 30 januari 2012

  Op 10 januari 1947 opende de Rotterdamsche Schouwburg voor het eerst haar deuren voor het publiek, maar toen had zij reeds een lange geschiedenis achter den rug. Die begon in de Meidagen van 1940, onmiddellijk na het bombardement, toen wij Rotterdammers in onze handen spuwden, […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Rotterdam aan zee

  Rotterdam, 28 januari 2012

  Goedenavond, gij dames en heren Mag ik u even feliciteren Rotterdam is in een badplaats herschapen Meisjes en knapen Zijn dol verheugd Ik liep me hier heel de dag op te winden ‘k Zocht me gek en kon de zee maar niet vinden Eindelijk nam […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Groot woningcomplex op het vroegere “Zwaneneiland”

  Rotterdam, 26 januari 2012

  Dat het bouwen van betere volkswoningen nog altijd een bedrijf is, dat den bouwer een flink ondernemerswinst waarborgt en den kooper der panden een hooger rente van zijn erin gestoken geld, bewijst naast andere, de jongste onderneming van de N.V. Smelt en Hempel Woningbouw maatschappij […] Lees de rest van dit artikel…


 4. Nieuwe aanbouw aan de Groote kerk te Rotterdam

  Rotterdam, 22 januari 2012

  Door de uitbreiding van de kerkelijke administratie ontstond behoefte aan veranderingen in de tegen de Z.O. zijde van de Groote Kerk te Rotterdam aangebouwde perceelen. Een eenvoudige verbouwing van de op de afbeelding voorkomende reeks aanbouwsels bleek ondoenlijk door den bouwvalligen staat waarin ze verkeerden. […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Op den hoek Schieweg en Vlaggemansstraat

  Rotterdam, 20 januari 2012

  De teekening hierboven geeft een beeld van de bebouwing op den hoek Schieweg en Vlaggemansstraat aan den ingang van het Bergpolderkwartier, waar binnenkort eenige honderden goedkoopere moderne woningen zullen worden gebouwd. De bouwondernemers, de heeren Lemmens, Jansen en Spoormakers gaan daar om te beginnen twaalf […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Het nieuwe rioolgemaal in Blijdorp

  Rotterdam, 18 januari 2012

  Ten behoeve van de in den Polder Blijdorp te stichten bebouwing, zoomede van het westelijk gedeelte van den Bergpolder en het stadskwartier tusschen de Rotterdamsche Schie en den Proveniessingel een nieuw gemaal moeten worden gesticht. Voor den afvoer zal daarbij gebruik worden gemaakt van de […] Lees de rest van dit artikel…


 7. Uitbreidingsplan Blijdorp (Witteveen)

  Rotterdam, 16 januari 2012

  De teekening die het belangrijkste uitbreidingsplan aan de noordwestzijde van onze stad in beeld brengt, geeft een goed overzicht van de nieuwe hoofdverbindingen, waarom het plan zich groepeert. Zooals men gemakkelijk kan zien, valt het in noodzaak binnen de omlijsting van het verbindingskanaal tusschen de […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Het uitbreidingsplan voor Noordwestelijk en Noordelijk Rotterdam

  Rotterdam, 14 januari 2012

  (niet uitgevoerd red.) Onlangs is verschenen het voorstel van B. en W. tot het vaststellen van het uitbreidingsplan voor de terreinen in het Noordwesten en het Noorden der stad tot aan de Ceintuurbaan. Thans is ook verzonden de kaart, welke het voorstel toelicht en hierneven […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Koninginnebrug te Rotterdam

  Rotterdam, 12 januari 2012

  Een nieuwe kwestie vervult inmiddels de gemoederen. De jury in de prijsvraag voor de brug over de Koningshaven heeft indertijd twee ontwerpen aangewezen, die ernstig voor uitvoering in aanmerking zouden komen. De directeur van Gemeentewerken nu heeft de inzenders van beide ontwerpen in de gelegenheid […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Verplaatsing van het Calandmonument

  Rotterdam, 10 januari 2012

  “Het Calandmonument wordt opgeruimd, omdat het in den weg staat”, zei de heer Nivard (r.-k.) bij het voorstel tot verplaatsing van dit monument naar de Veerkade. De directeur van den Technischen Dienst wilde indertijd, als er geen plaats voor was, het monument opslaan in een […] Lees de rest van dit artikel…


 11. De Isola huizen

  Rotterdam, 8 januari 2012

  Verleden week hebben we een uitvoerige beschrijving van het Isola-stelsel gegeven en medegedeeld, dat de gemeente Rotterdam reeds 9 typen van dat stelsel gebouwd heeft en nog honderden bouwen gaat. Tot 15 october kan ieder in Rotterdam de voltooide en gedeeltelijk gemeubileerden huizen gaan zien. […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Station Beukelsdijk

  Rotterdam, 6 januari 2012

  …Behalve het Hoofdstation en het nieuwe Maasstation zou er nieuw station Schiedam verrijzen ongeveer op de plaats van het tegenwoordige. Aan de binnenlijnen komen nog drie goederenstations: Kralingen, Beukelsdijk en Schiedam. Het goederenstation Kralingen maakt de opschuiving oostwaarts van het Z.O. einde van de Ceintuurbaan […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Uitbeidingsplan Beukelsdijk

  Rotterdam, 4 januari 2012

  Men heeft hier voor zich het plan voor den stadsaanleg op de terreinen benoorden en bezuiden den Beukelsdijk, waarover uitvoerige bijzonderheden zijn medegedeeld in ons ochtendblad van Zondag. Een korte toelichting moge hier nog volgen. Zooals men ziet sluit het plan zich aan bij den […] Lees de rest van dit artikel…


 14. De Weste Wagenstraat

  Rotterdam, 2 januari 2012

  De Weste Wagenstraat is steeds het centrum der stad geweest. De eene winkel naar de andere, was deze straat steeds het doel van het kooplustige publiek. Zoo was het tot voor ca. 15 jaar. Bij de uitbreiding, welke de stad Rotterdam nadien onderging, werd zooals […] Lees de rest van dit artikel…


 15. Een Nieuw Rotterdam komt op!

  Rotterdam, 1 januari 2012

  uit: De Sumatra Post dinsdag 2 mei 1939 derde blad