9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

december, 2011

 1. Uitbreidingsplan Nieuw-Mathenesse

  Rotterdam, 31 december 2011

  Na de behandeling van de plannen van stadsuitbreiding, die in de loop van dit en het vorige jaar heeft plaats gehad, blijft, aan den westkant der stad nog over de vaststelling van het stratenplan op het gedeelte aan de westzijde van de Delfshavensche Schie, dat […] Lees de rest van dit artikel…


 2. Exploitatie van bouwgrond in den Polder Spangen

  Rotterdam, 30 december 2011

  De lezer vindt op bijgaanden plattegrond het plan van exploitatie van de gemeentelijke terreinen in den Spangenschen polder, alhier. Voor meer uitvoerige bijzonderheden verwijzende naar de betreffende voorstellen en de toelichting van het college van burgemeester en wethouders, zooals die zijn weergegeven in ons Ochtendblad […] Lees de rest van dit artikel…


 3. Monsieur Jacques

  Rotterdam, 28 december 2011

  Monsieur Jacques, Coolsingel, 1956 Oswald Wenckebach was aanvankelijk actief als kunstschilder. In 1936 werd hij buitengewoon hoogleraar in de afdeling Bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft voor onderwijs in boetseren en beeldhouwkunst. Hij hield hier een eigen atelier waarin diverse Nederlandse beeldhouwers hun opleiding kregen. […] Lees de rest van dit artikel…


 4. hoek Veerkade – Westerkade

  Rotterdam, 26 december 2011

  Op den hoek van de Veer- en Westerkade zal de architect I.P. Stok Wzn. een groot kantoorgebouw bebouwen voor de steenkolenhandelaarsvereeeniging. Voor dat gebouw werd indertijd een prijsvraag uitgeschreven onder eenige bekende architecten. Na lang beraad, waarbij ook de ontwerpen van de heeren Kromhout en […] Lees de rest van dit artikel…


 5. Monument Spiekman

  Rotterdam, 25 december 2011

  De Voorwaarts was in de gelegenheid een kijkje te nemen van het ontwerp van het Spiekman-monument, dat in Rotterdam geplaatst wordt. Het blad zag het ontwerp in gips ten huize van den ontwerper dr. Berlage. Het monument bestaat uit een pl.m. 4 M hoog middenstuk, […] Lees de rest van dit artikel…


 6. Mei 1940

  Rotterdam, 24 december 2011


 7. Volkshuisvesting Pootstraat

  Rotterdam, 23 december 2011

  Volkshuisvesting; een commissie van bijstand; eenvoudige woningbouw Pootstraat. (niet uitgevoerd red.) Inzake ‘t nijpende vraagstuk der volkshuisvesting hebben B. en W. den Raad een lijvig dossier aangeboden, dat een zeer uitvoerig en hoogst belangrijk rapport van den directeur der Gemeentewerken, mitsgaders een 22-tal daarbij behoorende […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Euromast in aanbouw

  Rotterdam, 22 december 2011

  1959


 9. Toegangshek oude diergaarde

  Rotterdam, 21 december 2011

  De monumentale hoofdingang van de in 1857 opgerichte ‘Rotterdamsche Diergaarde’ aan de Kruisstraat lag recht tegenover de Diergaardelaan met in het midden een prachtig smeedijzeren hek. Op 13 juli 1940 werd de door de architect S. van Ravensteyn ontworpen Diergaarde Blijdorp in gebruik genomen, waarna […] Lees de rest van dit artikel…


 10. De toegangspoort tot Spangen

  Rotterdam, 20 december 2011

  De Mathenesserbrug die van de stad uit de poort vormt tot het stadsdeel Spangen, zal binnenkort een verfraaiïng ondergaan. De beide kale en onaanzienlijke zandputten, die zich links en rechts van de brug uitstrekken, zullen bebouwd worden en het plan daartoe, dat wij gisterenmorgen in […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Arie W. Heykoop

  Rotterdam, 19 december 2011

  Hedenochtend is op 46-jarigen leeftijd overleden Arie W. Heykoop. Oud-wethouder van de gemeente Rotterdam, oud-lid van de TWeede KAmer en oud-voorzitter van den Centralen Bond van Transport-arbeiders. Arie Heykoop was een echte Rotterdammer, die heel zijn leven aan onze stad en haar bevolking van rustelooze werkers […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Luchtfoto stadsdriehoek 1939

  Rotterdam, 18 december 2011


 13. Bekroond ontwerp Koninginnebrug

  Rotterdam, 13 december 2011

  Vrijdag, 19 februari 1926, des nachts om kwart vóór twaalf heeft de Rotterdmasche Gemeenteraad besloten, met 26 tegen 17 stemmen, dat het ontwerp “Op hoop van zegen”, en niet “Pentagram in cirkel”, zou worden uitgevoerd. Op 31 maart 1925 richte de jury zich in haar […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Uitbreidingsplan Blijdorp (Kromhout)

  Rotterdam, 11 december 2011

  (niet uitgevoerd red.) Nadat de gemeente door aankoop eigenares was geworden van enkele terreinen in dit polderdeel en besloten was de onteigening van de overige percelen aanhangig te maken, hebben burgemeester en Wethouders aan den architect W. Kromhout opdracht gegeven tot het ontwerpen van plannen […] Lees de rest van dit artikel…