9e Jaargang, woensdag 20 februari 2019
bouwprojecten

november, 2011

 1. Forum: Wederopbouw van Rotterdam

  Rotterdam, 30 november 2011

  Dit nummer wil in de eerste plaats een overzicht geven van wat sedert de bevrijding, toen de wederopbouw van de in de Mei-dagen van 1940 zo deerlijk gehavende binnenstad van Rotterdam eerst ernstig kon worden aangevat, is tot stand gekomen. De redactie heeft niet gestreefd […] Lees de rest van dit artikel…


 2. De nieuwe villawijk Statenkwartier

  Rotterdam, 27 november 2011

  Vlak over de Rotterdamsche grens, begrensd door den Straatweg, den Kleiweg en de Bergsche plassen gaat de N.V. “Debeto”” een 7 H.A. groot terrein voor villa en heerenhuisbouw in exploitatie brengen, van welks indeeling bovenstaande kaart een beeld geeft, Het is het z.g. plan Brandes, […] Lees de rest van dit artikel…


 3. De Rotterdamsche Bijenkorf

  Rotterdam, 25 november 2011


 4. Rotterdam Havengezicht

  Rotterdam, 23 november 2011


 5. Tuindorp Varkenoord ontworpen

  Rotterdam, 21 november 2011

  B. en W. deelen den Raad mede, dat de directeur van den Gemeentelijken Technischen Dienst het ontwerp van een uitbreidingsplan Varkenoord in gereedheid heeft gebracht. Het plan omvat behalve de terreinen in Varkenoord ook het eiland Breinenoord en den nog niet bebouwden industriegrond aan den […] Lees de rest van dit artikel…


 6. In de loop der jaren: De Coolsingel

  Rotterdam, 19 november 2011

  ca. 1905 ca. 1935 ca. 1975


 7. School aan den Ouden Dijk

  Rotterdam, 17 november 2011

  Op een naast de “Villa” liggend terrein had bestuur zijn oog geslagen, en met den heer Van Dorth uit Amersfoort heb ik een project gemaakt voor een zesklassig school, waarop toen de grond is gekocht. Eenmaal zoover, moest de zesklassige school, worden herschapen, dus in […] Lees de rest van dit artikel…


 8. Bebouwing Oostzijde Mathenesserplein

  Rotterdam, 11 november 2011

  Op bijgaande teekening is op de rechterhelft aangegeven de ontworpen bebouwing aan de Oostzijde van het Mathenesserplein. Het complex in het front is de reeds voltooide Noordzijde, met het torenhuis en den lagen vleugel links aansluitende aan de brug. Aan die zijde komt, in den […] Lees de rest van dit artikel…


 9. Wall Relief No. 1

  Rotterdam, 9 november 2011

  De architect van het nieuw te bouwen Bouwcentrum aan het Weena, J.W.C. Boks, kreeg in 1954 het idee om een artistieke decoratie aan de hoofdgevel van zijn gebouw te laten ontwerpen. Boks stelde voor om de inmiddels internationaal bekende Henry Moore voor de opdracht te […] Lees de rest van dit artikel…


 10. Gevelarchitectuur van de Rochussenstraat

  Rotterdam, 7 november 2011

  Voor de verzorging van de gevelarchitectuur aan de Rochussenstraat tusschen den Heemraadssingel en den Nieuwen Binnenweg hebben burgemeester en wethouders van Rotterdam benoemd den architect Alb. Otten, B.N.A. De opdracht bevat het in overleg met de directie van Gemeentewerken maken van de ontwerpen en het […] Lees de rest van dit artikel…


 11. Burgemeester Meineszplein

  Rotterdam, 5 november 2011

  Het nog open terrein aan het Vening Meineszplein, in het uitbreidingsplan bestemd voor een openbaar gebouw, later aangewezen voor plantsoenaanleg, wordt nu toch bebouwd, Woensdag a.s. kan men ten Timmerhuize een bod er op doen. Maar het gemeentebestuur zal geen bebouwing zonder meer toelaten: ’t […] Lees de rest van dit artikel…


 12. Oude Diergaardeterrein

  Rotterdam, 4 november 2011

  Naar wij vernemen is het oude Diergaardeterrein verkocht. Er zijn in de afgeloopen weken onderhandelingen gevoerd tusschen de eigenaren van het tegenwoordige diergaardeterrein en de Bank voor Onroerende Zaken te Amsterdam, die nu tot een resultaat hebben geleid. Deze bamk heeft een deel van het […] Lees de rest van dit artikel…


 13. Bouwplan Statenkwartier

  Rotterdam, 3 november 2011

  Wij ontvingen een bouwplan “Statenkwartier” der N.V. Maatschapij Debeto te Rotterdam voor het terrein, even over de grens van Rotterdam gelegen tusschen den Kleiweg, Straatweg, Johan de Wittlaan en de Plassen, groot ca. 70.000 c.A., waarvan ca. 46.000 beschikbare bouwgrond voor verkoop wordt aangeboden. Daarop […] Lees de rest van dit artikel…


 14. Een frisse start

  Rotterdam, 1 november 2011

  Vanaf vandaag (1 november 2011) een frisse start met een compleet vernieuwde website (thnxs to Red-leaf for the technical support). Op de website wordt een blik geworpen op voornamelijk het ‘oud’ Rotterdamse. En dat kan van alles zijn: architectuur, stedenbouw, fotografie of kunst. Zolang het maar in, met […] Lees de rest van dit artikel…